Facket direkt facketdirekt.nu

Makteliten – i en klass för sig

Ekonomi Det som sticker ut mest i rapporten är att de 50 representanterna för näringslivet, Vd:arna på de största svenska bolagen, tjänar lika mycket på ett år som en industriarbetare arbetar ihop under hela sin livstid.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

LO-ekonom Jeanette Bergström.
LO-ekonom Jeanette Bergström. Foto: Christina Jonsson

Sticker ut mest

Det som sticker ut mest i rapporten Makteliten- i en klass för sig är de 50 representanterna för näringslivet. Vd:arna på de största svenska bolagen har inkomster som är 46 gånger den vanlige industriarbetarens. Annorlunda uttryckt tjänar de lika mycket som en industriarbetare arbetar ihop under hela sin livstid. Motsvarande måste en städare arbeta 59 år och en undersköterska 52 år för att komma upp till samma summa.

Klyftorna ökar

Rapporten presenterades av LO-ekonom Jeanette Bergström och LOs chefsekonom Ola Pettersson.

Inkomstskillnaderna mellan makthavarna och de breda löntagargrupperna har stor betydelse för vilka beslut som fattas i samhället. Detta gäller i både politiken och näringslivet, såväl som i andra delar av samhället. Med rapporten Makteliten försöker LO-ekonomerna synliggöra de ekonomiska villkoren för dem med stor makt. De stora och växande inkomstskillnaderna i samhället påverkar inte bara politiska beslut utan sannolikt också hur frågor om klass och klyftor skildras i den offentliga debatten.

Klyftorna kan påverka finansiella kriser

Ola Pettersson redogjorde för ett spännande forskningsfält där han ser framför sig ytterligare forskningsresultat framöver.

- Det finns ett växande stöd för teorin att det finns ett samband mellan ökade inkomstskillnader, ökad efterfrågan på krediter, ökad skuldkvot och därmed ökad risk för finansiella kriser. Två av tre undersökningar stöder den teorin och här behöver vi veta mer och jag räknar med att det kommer fler undersökningar och uppsatser men som det ser ut nu är detta något vi definitivt bör väga in redan nu när vi bedömer risker för finansiella kriser.

Små klyftor bra för hela samhället

LOs ordförande Karl-Petter Thorwaldsson sa i en kommentar till rapporten. LOs ordförande kommenterar rapporten.

- Inkomstklyftorna i Sverige växer snabbast inom hela OECD och de accelererar. Samhället tjänar på små inkomstskillnader. När inkomstklyftorna minskar ökar tryggheten i samhället, barnadödligheten och kriminaliteten minskar medan livslängden ökar. Sverige har nu största inkomstklyftorna i Norden.

I årets rapport ingår även en genomgång av senare års forskning om sambandet mellan inkomstkoncentration och finansiell stabilitet. Flera forskare tycker sig se att ökad inkomstkoncentration leder till växande skuldsättning, med negativ påverkan på stabiliteten i det finansiella systemet.

Männen fortsätter dra ifrån

Rapporten visar också att bara var fjärde person i makteliten är en kvinna. Deras inkomst är dessutom bara en tredjedel av männens, samtidigt som antalet kvinnor blir fler, i årets rapport sammanlagt 48 kvinnor, så har männens inkomster fortsatt att dra ifrån.

Rapporten Makteliten- i en klass för sig (pdf) 

Se presskonferensen om rapporten i LO Play. 

 

 

Christina Jonsson
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.