Facket direkt facketdirekt.nu

Mer pengar med ny föräldraförsäkring

Försäkringar En ny försäkring med jämställdhetsperspektiv ger 10 procent mer i föräldrapenning med automatisk anmälan för pensionspremie, om det finns kollektivavtal på arbetsplatsen.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Förälddrapenningstillägget
Anmäl din föräldraledighet hos AFA.

LO informerar genom kampanj

Just nu har LO kampanj runt den nya försäkringen för att nå ut med information om vad som gäller från den 1 januari 2014. Från 7 januari och fyra veckor framåt går det bra att ringa Fackets Försäkrar på tel 020-560056.

Ann-Marie Stenberg Carlsson jobbar med frågan på LO.         Ann-Marie Stenberg Carlsson

- Det handlar om mycket pengar som man inte ska gå miste om. Hur mycket, tar man enkelt reda på genom att fylla i sin månadslön i en räknesnurra på LOs hemsida.

Fler föräldralediga pappor

Tidigare har familjen ofta valt att den förälder som tjänar minst blir hemma med barnet för att man tjänar mest på att den som har högst inkomst jobbar.

- De som tjänar mer än Försäkringskassans tak för ersättning, över tio prisbasbelopp, har rätt till 90 procent på den del av lönen som överstiger taket. Det innebär att familjen inte förlorar lika mycket pengar som tidigare på att den som tjänar mest stannar hemma. Så försäkringen har ett jämställdhetsperspektiv, förklarar Ann-Marie Stenberg Carlsson.

Kollektivavtalet är grunden

Föräldrar som jobbar på en privat arbetsplats som omfattas av LO-förbundens kollektivtal har rätt till de nya ersättningarna.  Om Kommunal och SEKO har tecknat avtal med privata eller kooperativa arbetsgivare gäller försäkringen också där. Det finns övergångsregler för tiden runt årsskiftet men försäkringen gäller från och med den 1 januari 2014.

Regler som gäller

- Försäkringen ger rätt till ersättning i maximalt 180 dagar per födelse och förälder fram till och med 18 månader efter barnets födelse om man varit anställd minst 24 månader och 60 dagar om anställningen varat i 12 månader. Dagar man har rätt till men som inte tagits ut före 18 månader är förbrukade. Ansökan måste göras inom 5,5 år efter barnets födelse eller adoption och föräldern ska ha haft en anställning hos en eller flera arbetsgivare som har tecknat kollektivavtal.

- Det är viktigt att veta att pengarna måste tas ut under en sammanhängande period som redovisas i förväg. Om man vill går det bra att ta ledigt till exempel två dagar i veckan. Det viktiga är att definiera periodens början och slut, påpekar Ann-Marie Stenberg Carlsson, och överenskommelsen görs med arbetsgivaren.

Anmälan görs till AFA

Man måste själv anmäla sin föräldraledighet till AFA antingen via deras hemsida eller genom att anmäla sig vio LOs hemsida. Det finns inga blanketter, så det är ringa eller hemsidan som gäller.

- Här får man dubbel vinst. När man anmäler sin föräldraledighet görs automatiskt en anmälan för premien till den kommande pensionen för perioden man är föräldraledig, så kallad premiebefrielse. Försäkringen betalar din pensionsavgift för perioden du är föräldraledig. Det gör också mycket pengar när det är dags att ta ut pensionen.

Hjälp kring nya föräldratilläggsförsäkringen går att få hos försäkringsinformatör på arbetsplatsen eller på sin fackliga avdelning eller ring Facket Försäkrar.

 

Christina Jonsson
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.