Facket direkt facketdirekt.nu

Mycket att lära av Nelson Mandela

Internationellt Sydafrikas förre president Nelson Mandela har avlidit. Han blev symbolen för motståndet mot apartheid. Den svenska fackföreningsrörelsen stödde aktivt kampen för demokrati och mänskliga rättigheter.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Foto: Ulf Berglund/TT

Symbol för motståndet

Den 5 december avled en av världens mest beundrade människor, Sydafrikas förre president Nelson Mandela, 95 år gammal. Han sörjdes av en hel värld.

- Vi har mycket att lära av Nelson Mandela, kommenterade LOs ordförande Karl-Petter Thorwaldsson.

- Modig, stolt med klockrena värderingar drog han Sydafrika ur apartheids helvete. Utan hämnd, med framtiden för ögonen lyckades han överbrygga de enorma motsättningarna i landet.

Befrielserörelsen ANCs ledare Nelson Mandela kom att bli symbolen för motståndet mot det rasistiska apartheidsystemet som rådde i Sydafrika fram till 1994, men också för hur man kan försonas och gå vidare efter att förtrycket krossats.

Nära band till Sverige

ANC och Nelson Mandela hade nära band till Sverige, inte minst till den svenska arbetarrörelsen.

ANC fick under långa perioder statligt svenskt bistånd och här fanns en stark solidaritetsrörelse för Sydafrikas folk. Fackföreningar, kyrkor och andra organisationer bedrev opinion mot apartheid och samlade in pengar till motståndskampen. Från fackets sida fanns ett utvecklat samarbete med Sydafrikas fackliga landsorganisation Cosatu, som stod nära ANC.

När Nelson Mandela frigavs 1990 efter 27 år i fängelse var Sverige det första land utanför Afrika han besökte.

Efter att Sydafrikas första demokratiska val hållits 1994 och Nelson Mandela blivit president påminde han ofta om vilka som varit befrielserörelsens internationella vänner under apartheidtiden, och lyfte gärna fram Sverige.

I ett tal i Sveriges riksdag 1999 sa han:

- Återigen är vi i Sverige för att tacka er från djupet av våra hjärtan för vad ni gjorde. Arbetarrörelsen, folkrörelser, kyrkor och andra, och miljontals vanliga svenska män och kvinnor.

Globlat fackligt stöd

Det internationella fackliga arbetet för Sydafrika drog i gång på allvar 1959 när Fria fackföreningsinternationalen (numera Internationella fackliga samorganisationen), där LO ingår, tog ställning för ekonomiska sanktioner mot Sydafrika. Detta gjordes på uppmaning av den sydafrikanska motståndsrörelsen.

Opinionsarbete mot apartheid

Efter att en delegation från LO och TCO besökt Sydafrika 1975 trappades arbetet mot apartheid upp. Bland annat gav man stöd till fackföreningsrörelsen. Under 1970-talet var också LO med och hjälpte till att starta fackföreningar i Namibia, som ockuperades av apartheidregimen i Sydafrika. Men minst lika viktigt var det opinionsarbete mot apartheid som gjordes i Sverige. I samarbete med TCO gav LO ut böcker och tidningar om Sydafrika.

Regnbågsnationen

Efter att apartheid avskaffats fick Sydafrika en ny grundlag där allas lika värde garanteras. I Sydafrika brukar man kalla det egna landet för The Rainbow nation (Regnbågsnationen). Det nya Sydafrika ligger i framkant i Afrika när det gäller till exempel kampen mot diskriminering på grund av exempelvis kön och sexuell läggning.

Men ännu finns stora utmaningar för Sydafrika. Landet lider av hög arbetslöshet, fattigdom, sjukdomsepidemier (inte minst hiv/aids) och enorma klassklyftor. Den fackliga solidariteten behövs alltså fortfarande.

Fackligt stöd även i dag

Flera av LOs medlemsförbund har täta kontakter med sina syskonorganisationer i Sydafrika. Till exempel har Kommunal varit med och utbildat sydafrikanska regionala skyddsombud.

Men internationell solidaritet handlar förstås inte bara om att facken i de fattiga länderna ska få hjälp av facken i de rika länderna utan också om att utbyta erfarenheter som gör att både organisationerna kan stödja varandra. På LOs hemsida har vi tidigare skrivit till exempel om hur fackligt aktiva i Hotell- och restaurangfacket haft utbyte med Sydafrika.

I en artikel i Dagens Arbete berättas om hur GS-facket haft besök av fackliga ledare från Sydafrika som gett inspiration i arbetet mot rasism och allas lika värde.

Kalle Holmqvist