Facket direkt facketdirekt.nu

Nya verktyg för full sysselsättning

Arbetsmarknad Vår tids viktigaste fråga är hur vi kan stoppa massarbetslösheten. De verktyg som finns har inte löst problemet.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Åsa-Pia Järliden Bergström och Claes-Mikael Jonsson
Åsa-Pia Järliden Bergström och Claes-Mikael Jonsson leder projektet för full sysselsättning. Foto: Christina Jonsson

Hög arbetslöshet sedan 90-talet

LO jobbar under denna kongressperiod med ett omfattande projekt för full sysselsättning som tar sin avstamp i att vi har en väldigt hög arbetslöshet i Sverige och i västvärlden. Arbetslösheten har gått ner sedan krisen på 90-talet men vi är ändå långt ifrån de nivåer vi har haft i landet tidigare och det ser inte ut som om arbetslösheten är på väg ner. Nu är den 8 procent. Det är bakgrundsbilden till en stor del av projektet.

Projekt på två ben

De som leder projektet är LO-ekonom Åsa-Pia Järliden Bergström och LOs jurist Claes-Mikael Jonsson.

Projektet kommer att handla om alla möjliga ekonomiskt-politiska verktyg som kan användas för att minska arbetslösheten och öka sysselsättningen.  Målet är att så många som möjligt ska finnas i arbetskraften och en så stor del som möjligt av arbetskraften ska ha ett jobb.

- Det finns två viktiga ben i projektet.  Det ena benet är sysselsättningspolitiken i stort och det andra är facket och lönebildningen. Vad facket kan bidra med när det gäller hur arbetsmarknaden fungerar är de frågor vi ansvarar för, de fackliga verksamheterna och lönebildningen, förklarar Åsa-Pia Järliden Bergström.

Vår tids fråga

- Vår tids fråga är hur vi kan få stopp på den massarbetslöshet som sprider sig. Samhället och facket måste hitta en gemensam metod, en strategi, ett sätt att hantera detta så det inte förvärras, säger Claes-Mikael Jonsson.

- Facket ska bidra till lösningar men ett stort ansvar vilar på staten. Vi ska givetvis göra vad vi kan för att hindra den negativa utvecklingen. För fackets del handlar det främst om att hålla koll på löneutvecklingen och förhindra löneinflation. För staten handlar det bland annat om att säkerställa efterfrågan på arbetskraft. Det är det här vi ska försöka hitta strategier för, säger Claes-Mikael Jonsson.

Nya verktyg behövs

Sedan 90-talskrisen har mycket kraft lagts på att bekämpa arbetslösheten.

- Det är svårt att förstå varför det inte lyckats, och det under en så pass lång period som tjugo år, säger Åsa-Pia Järliden Bergström.

Frågan är om arbetsmarknaden fungerar så mycket sämre i dag än den gjorde på 1950- och 60-talen när vi hade en betydligt lägre arbetslöshet och inte så hög inflation.

- Detta är en väldigt spännande frågeställning. Lönebildningen är en viktig del i hur arbetsmarknaden fungerar. Vi funderar också på om den normpolitik vi har haft efter krisen kan ha någon betydelse. Då tänker vi på det finanspolitiska ramverket som gör det strikt och oberoende av riksbanken som har ett tydligt mål utan inflytande från politikerna.

Systemfel eller systemproblem?

- Det går inte längre att spåra vidare i de kortsiktiga frågeställningarna. Vi måste ta en blick tillbaka och sedan ta ett större grepp över frågan. Vi tror att det finns intressanta långsiktiga frågeställningar. Och har vi ett systemfel eller ett systemproblem? Det är väldigt spännande, resonerar Åsa-Pia Järliden Bergström.

Det är en svår uppgift att kritiskt granska och analysera de finanspolitiska, arbetsmarknadspolitiska och lönepolitiska systemens ramar som vuxit fram de senaste 20 åren. Nästa sommar ska projektet vara klart och i juni 2015 ska en rapport presenteras för LOs styrelse. Sedan ska det finnas tid för diskussioner fram till LO-kongressen 2016.

- Det är lite nu eller aldrig. Det är mycket arbete nu 2014. Vi tar nu fram underlag och börjar skriva kongressrapporten nästa höst, säger Åsa-Pia Järliden Bergström.

Input utifrån

Projektledarna försöker få inspel från kloka och intressanta tänkare i samhällsdebatten för att få in underlag och kunna göra en systemkritisk granskning.

- Det är viktigt för oss att vi ska få använda oss av personer utanför LO, få in ny luft på LO och i våra tankebanor. Det blir starkare, mer kritiskt och lite mer fristående, anser Åsa-Pia Järliden Bergström.

Också självkritik

Det är svårt när det handlar om facklig självkritik. Vissa förbundsföreträdare kommer att vara kritiska men att få med folk utanför LO-huset är ett sätt att förankra den debatt LO vill driva och ha en pågående dialog med forskare. Allt ska inte bara komma inifrån och ut.

- Vi går i dialog med omvärlden och när det gäller lönebildningsfrågorna och lönebildningspolitiken äger ju fackföreningsrörelsen själv mycket makt. När det gäller sysselsättningspolitik kommer det att handla om att formulera ett antal krav med förväntningar på vad stat och politik ska leverera för att full sysselsättning ska bli verklighet, säger Claes-Mikael Jonsson.

Läs om projektdirektiven.

 

Christina Jonsson
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.