Fråga facket Fråga facket

Nytt skolmaterial hjälper elever möta arbetslivet

Ung i facket LOs mål med skolinformationen är att nå alla gymnasieelever innan de ska ut i arbetslivet. Detta område lägger LO mest resurser på och gör nu en offensiv satsning med nytt material.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Karl-Petter Thorwaldsson och Sanna Bäcklin
Vi vill ha en mer planlagd skolinformation. Foto: Christina Jonsson

Starkt mandat från förbunden

LOs uppdrag är att nå ut med skolinformation om arbetsmarknadens parter till alla elever på Komvux, folkhögskolor, SFI och gymnasieskolor, utom de yrkesinriktade utbildningarna där förbunden i huvudsak själva sköter kontakterna med eleverna.

Det var som skolinformatör LOs ordförande Karl-Petter Thorwaldsson fick sin första LO-utbildning.

- Det var på mitten av 1980-talet, en veckoutbildning, och det uppdraget hade jag kvar i många år i mitt lokala LO-fack. Det är ett unikt möte när facket redan på gymnasiet har chansen att möta eleverna och prata om den svenska modellen och våra kollektivavtal.

De flesta elever har provat på arbetslivet genom prova-på-platser eller sommarjobb.

- Det vi pratar med eleverna om är deras vardag och redan efter några minuter har man fångat deras intresse. Det är enkelt genom att fråga om deras villkor på sommarjobbet, exempelvis om de fick semesterersättning på lönen.

Målet är att nå fler trots bra resultat

Förra året besöktes 1 300 klasser, utöver de yrkesinriktade klasserna. Det är mycket men målet är att träffa ännu fler. Det är många som utnyttjas på svensk arbetsmarknad med sms-anställningar och som får jobba gratis på prov.

- Om vi kan ge eleverna en första inblick i vad parterna är och vad facket står för redan på gymnasietiden är det en oerhörd tillgång för oss. Vi hoppas att vi tillsammans med lärarfacken kan få en bättre dialog kring information för elever. Vi har lärarkåren som en extra målgrupp.

- Det står i läroplanen att eleverna ska få kunskap om arbetsmarknaden men vi tycker att det ofta sker ad hoc, om lärarna har en timme över. Vi hoppas få till en mer planlagd information.

Slaget om åsikterna

Skolinformation handlar också om opinionsbildning. Slaget om åsikter är lika viktigt när man går i skolan som i arbetslivet, säger Karl-Petter Thorwaldsson.

- Vi vet att vår motpart inte ligger på latsidan. De driver sina åsikter i skolan.

Fackets hjälptelefon

LO driver också en hjälptelefon hela året med förstärkta resurser under sommarmånaderna och möjlighet att höra av sig via nätet för dem som är ute på arbetsmarknaden.

- Det är tio tusentals som hör av sig till LO under sommarmånaderna juni till augusti, när de är ute i arbetslivet. Det visar att vi skulle kunna satsa mycket mer under själva gymnasietiden, anser Karl-Petter Thorwaldsson.

Förra året kontaktade 50 000 unga Fackets hjälptelefon på nummer 020-56 00 56 eller via nätet.

Det nya skolmaterialet

Sannah Bäcklin är ansvarig för skolorganisation och skolinformation på LO.

- Det nya materialet har en ny form, nivå och ett nytt innehåll som det är lätt att tyda och att prata kring.

Utöver målet att ingen elev ska gå ur skolan utan att få information om arbetslivet vill LO också nå lärarna.

- Vi ska försöka finnas där lärarna finns som på mässor, personaldagar och utställningar.

- LO finns i hela landet på regional och lokal nivå. Med det nya materialet har vi stor chans att nå vårt mål att ingen ska lämna gymnasiet utan att ha fått skolinformation. De som utbildas för uppdraget som skolinformatörer att informera i skolorna är oftast unga, så unga möter unga.

Skolinformation

En skolinformation tar cirka 60 minuter och då används ett grundmaterial som förklarar frågor som vikten av ett korrekt anställningsbevis och skillnaden mellan kollektivavtal och lag.

- Det finns också möjlighet till förlängning av tiden och fördjupning och det finns också olika fördjupningsmaterial som arbetsmiljö, jämställdhet, diskriminering och sexuella trakasserier, med värderingsinslag som det är lätt att få eleverna att diskutera kring. Materialen har tydliga illustrationsbilder.

Skolinformationen är en trestegsraket med tre lektionstillfällen.

- I steg ett är det läraren som ger en ordentlig historisk inblick i hur den svenska arbetsmarknaden vuxit fram. I steg två är det också läraren som själv beskriver samhället där vi lever i dag. I steg tre bokar man in en skolinformation med oss där det också ges möjlighet för eleverna att ställa frågor till dem som är ute i verkligheten och jobbar, berättar Sannah Bäcklin.

Samarbete med Arena skolinformation

LO har också ett nära samarbete med Arena skolinformation där det finns mycket lärarinriktat material och fördjupningsmaterial i både tryckt och rörlig form, med övningar och det finns också på lätt svenska.

Länkar till relaterad information.

Så funkar det på jobbet – kostnadsfritt utbildningsmaterial från LO.
Hur fungerar den svenska arbetsmarknaden - för gymnasiet.
Fackets hjälptelefon.
Facket direkt.
Arena skolinformation.

Christina Jonsson
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.