Facket direkt facketdirekt.nu

Obetald föräldraledighet hinder för jämställdheten

Välfärd Förbättring av servicenivån i samhället, en individualisering av föräldraförsäkringen och heltid kan förbättra kvinnors möjligheter till förvärvsarbete och öka jämställdheten.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Margareta Winberg, Karl-Petter Thorwaldsson och Anna Hedborg.
Margareta Winberg, Karl-Petter Thorwaldsson och Anna Hedborg var medverkande på seminariet. Foto: Christina Jonsson

Ny antologi

Med anledning av att Delegationen för jämställdhet i arbetslivet (JA-delegationen) gett ut en ny antologi, Lönsamt arbete - familjeansvarets fördelning och konsekvenser, inbjöds till ett seminarium på LO för en presentation och diskussion.

Tidigare undersökningar kring hur föräldrar fördelar sin föräldraledighet har tittat på den betalda ledigheten. Nu har man också undersökt den obetalda ledigheten. Bägge föräldrarna är hemma betydligt mer än tidigare undersökningar visat. Medelinkomsttagare tar ut mest föräldraledighet och är hemma längst. Lång föräldraledighet ger lägre inkomst, särskilt för kvinnor eftersom de är hemma mest och får då också sämre karriär- och fortbildningsmöjligheter.

Äldreomsorgen hot mot jämställdheten

Också äldreomsorgens åtstramningar har blivit ett hot mot jämställdheten.100 000 färre jobbar inom äldreomsorgen och det finns färre omsorgsplatser än för 5-10 år sedan, konstaterar LOs ordförande Karl-Petter Thorwaldsson.

Konsekvenser av den ojämna fördelningen

En panel bestående av representanter för fack, arbetsgivare och politiken diskuterade hur konflikten mellan arbete och familjeansvar ska lösas.

Ingela Gardner Sundström, ordförande i SKLs förhandlingsdelegation.

- Som arbetsgivare har vi målsättningen att det ska gå att förena hem och arbete och att arbetet är organiserat så att det är möjligt. De val som föräldrarna gör hemma är deras val men det får konsekvenser. Ska vi vara restriktiva eller tillmötesgå önskemålen. Vi har valt att vara attraktiva arbetsgivare genom att lyssna på vad våra medarbetare önskar och organisera arbetet efter det.

75 procent av männens lön

LOs ordförande Karl-Petter Thorwaldsson är ledamot i JA-delegationen.

- Kvinnoyrken på LO-sidan har genomgått en dramatisk försämring vad gäller anställningsformer. När kvinnor går ner i arbetstid tjänar de 75 procent av vad män tjänar. Kommunals medlemmar är visstidsanställda upp i 35-årsåldern. Förhandlingspositionen är inte så bra om man inte har en fast anställning. Föräldraförsäkringen är en nyckelfråga för att vi ska komma åt de andra problemen. Försäkringen är en fantastisk förmån för föräldrarna men ställer till en rad trassel på arbetsmarknaden. Den största tillväxtpotentialen är att få bort löneskillnaderna mellan män och kvinnor.

Anna Thoursie, chefsekonom hos Ledarna.

- Kvinnor sorteras bort i yrken där det inte går att förena arbetsliv och hem och som säkert skulle blivit utmärkta chefer. Det är ett problem både för kvinnorna och för samhället. Föräldraförsäkringen är en nyckel. Det är ett problem för chefer vid rekryteringen att inte veta när anställda ska vara lediga.

Margareta Winberg, f.d. jämställdhets- och arbetsmarknadsminister.

- Antologin bekräftar mycket av det vi vet men kvinnor är borta längre från arbetet än vi trodde. Kvinnor förlorar lika mycket lön som män under en vecka men när kvinnor tar ut mycket mer tid som är obetald förlorar de mer. De förlorar lön, pension och karriärmöjligheter. Kvinnor har mer av osäkra anställningar som drabbar kvinnor i LO-yrken mest.

Bättre servicenivå i offentlig sektor

Karl-Petter Thorwaldsson anser att ett av de mest effektiva sätten att få kvinnors arbetstid att öka är att ha en bättre servicenivå i offentlig sektor.

- Den försämrade kvalitén i förskolan gör att fler går ner i arbetstid för man vill inte ha sina barn där när det saknas personal. Här skulle statliga pengar kunna gå in och förbättra kvinnors möjligheter att förvärvsarbeta. Jag tror att det motstånd som har funnits mot den individualiserade föräldraförsäkringen börjar mjukna hos parterna.

Ingela Gardner Sundström menar att det inte ska finnas några ofrivilliga deltider. Det finns kommuner som har lyckats med heltider till 90 procent men att man måste ta hänsyn till människors önskemål.

Margareta Winberg anser att arbetsgivarna har ett ansvar och en opinionsskyldighet att driva mot jämställdhet och att de flesta som jobbar deltid gör det ofrivilligt.

- Jag tycker att fler arbetsgivare ska driva detta. LO gör det.

Anna Toursie tror att man måste titta på lagarna som styr föräldraförsäkringen.

- En chef vill ha förutsägbar frånvaro. Jag förvånas över arbetsgivarnas frånvaro i frågan.

Skillnader i arbetstid

Margareta Winberg konstaterar att LO-kvinnor ofta går in i arbetslivet på deltid medan tjänstemannakvinnor går ner i arbetstid när de får barn och sen går de upp i tid igen.

- Parterna i offentlig sektor har en viktig uppgift att främja jämställdhet och driva opinion. Föräldraförsäkringen är den viktigaste men inte den enda åtgärden för jämställdhet. Vård och omsorg ska få pengar så kvinnor som jobbar där inte ska slita ut sig och bort med sms-jobb, delade turer och otrygga anställningar.

Ingela Gardner Sundström anser att det inte är de planerade långa föräldraledigheterna som ställer till det för arbetsgivarna.

- De går att planera. Det som stökar till det är de korta vab-dagarna och det är mest kvinnor som tar ut dem. Det stökar till det på arbetsplatsen, inte minst i omsorgsyrkena.

Karl-Petter Thorwaldsson berättar om hur det fungerar på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg.

- 1103 personer är sms-anställda. Heltid måste vara en mycket tydligare norm.

Ligger bra till internationellt

Internationellt ligger Sverige bra till med jämställdheten. Män tar ett större ansvar jämfört med andra länder. Där det diffar mest är i det obetalda arbetet. Utvecklingen har stannat av lite men det händer ändå något.

En individualiserad föräldraförsäkring kan vara en väg att gå. Det sänder en signal om vad arbetsgivaren kan förvänta sig av de anställda. Det är en av slutsatserna i antologin.

Se hela seminariet på LO play.

Christina Jonsson
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.