Facket direkt facketdirekt.nu

Pensionsåldern utreds av LO i egen utredning

Arbetsmarknad När du har råd att gå i pension beror på hela din livsarbetstid, om du jobbat heltid och vilken arbetsmiljö du arbetat i. Men det beror också hur börsen går och hur många som jobbar.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Foto: Lars Forsstedt

Pensionerna blir för låga

LO delar i ett remissvar till regeringens pensionsåldersutredning SOU 2013:25 oron att pensionerna kommer att bli alltför låga om medellivslängden fortsätter öka och pensionsåldern förblir oförändrad. Pensionsåldern enligt lag är nu 67 år. Regeringens utredning föreslår 69 år.

 - LO avvisar starkt  att man ska höja pensionsåldern till 69 år. Vi säger också nej till trepartssamtal om tjänstepensionen, alltså om våra kollektivavtal. Vi förhandlar inte med regeringen om det utan med arbetsgivarna. När man går i pension är en fråga för arbetsmarknadens parter. Det ska bestämmas avtalsvägen. LO var väldigt kritiskt när regeringen ändrade pensionsåldern från 65 till 67. LO anmälde då staten till ILO för intrång i den fria förhandlingsrätten för det innebar att vi inte ens kunde ha 65 år i kollektivavtalen, förklarar LOs vice ordförande Tobias Baudin.

Orkar inte ens till 65

 - Våra medlemmar orkar i dag i snitt jobba till 61 år. Sedan tvingas man sluta för man har så tunga arbeten. Därför måste man trycka betydligt mer på arbetsmiljön. Nu tillförs resurser till Arbetsmiljöverket vilket vi tycker är bra men det fokuseras enbart på de äldre. Hur du mår när du blir 60 har att göra med vilket arbetsliv du har haft. Det är ju lite baktungt att ju längre du kan jobba de sista åren desto bättre pension får du. Det krävs ett betydligt mer omfattande arbetsmiljöarbete genom hela arbetslivet. Nu görs alldeles för lite, säger Tobias Baudin med eftertryck.

Livsarbetstiden avgörande

Tobias Baudin beklagar också att man generellt i regeringens pensionsåldersutredning enbart koncentrerat sig på äldre när nuvarande pensionssystem innebär att hela arbetslivet räknas.

 - Det är viktigt att komma in tidigt på arbetsmarknaden och att ha möjlighet att jobba heltid. Systemet bygger på att du jobbar hela livet. Det är inte minst viktigt för kvinnor. Man måste också kunna ge sjukskrivna bättre arbetsmiljö.

 Många LO-medlemmar är upprörda över en väntad låg pension.

 - Det kan väl hända att de inte får en pensionsutveckling som följer löneutvecklingen men nu får de sänkt pension med cirka 6 procent år efter år när bromsen slår till. Bromsen skulle bara slå till rent tillfälligt men nu kommer den att slå till igen i år och i tio år i rad. Då är det någonting fel, anser Tobias Baudin.

LO positivt till riktålder

Men LO är positiv till att införa en riktålder på 66 år med start 2015. Riktålder är inte när man går i pension utan anger hur länge en person måste jobba för att få en godtagbar pension. Riktåldern ska styra att sjukpenning, sjukersättning, a-kassa följer med över 65. I dag slutar detta vid fyllda 65. Du kan jobba till 67 i dag eller längre om du kommer överens med din arbetsgivare men då utan trygghetssystemen. Vi föreslår att trygghetssystemen ska följa med till 66 år från och med 2015.

 LO gör egen utredning

Nu tillsätter LO en egen pensionsutredning som ska jobba under nästa år. Den ska titta på hur pensionssystemet är konstruerat, om avgiften som avsätts är rätt och hur man kan kombinera den allmänna pensionen med tjänstepensionen.

 - Vi ska också titta på hur länge LO-medlemmarna orkar jobba, varför de slutar betydligt tidigare än tjänstemännen. Det bästa för dagens pensionssystem är att få ner arbetslösheten. Om fler jobbar klarar sig pensionssystemet bättre. Som individ måste du jobba heltid och så länge som möjligt. Så är systemet uppbyggt. Arbetslösheten drabbar pensionssystemet väldigt hårt.

 LOs utredning startar i oktober. Hur länge den ska hålla på beror lite på vad som händer i omvärlden och om de politiska partierna kommer överens före valet.

 - Vi har hela nästa år på oss men vi kommer att släppa delar under arbetets gång, berättar Tobias Baudin.

  

Christina Jonsson
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.
Foto: Lars Forsstedt