Facket direkt facketdirekt.nu

Pensionsreformen i full tid

Välfärd Det nuvarande pensionssystemet får svårt att leverera bra pensioner visar en ny LO-rapport. Särskilt drabbade är LO-grupperna.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

rullstolaraldrevarden488.jpg
Foto: Lars Forsstedt

Pensionerna försämras

LO presenterar i dag en rapport om det statliga pensionssystemet. Enligt rapporten kommer pensionssystemet fram till 2020 att få svårigheter att leverera bra pensioner. Förutsättningarna för LO-arbetare att skaffa sig en tillräcklig pension är också sämre än för andra grupper. En industriarbetare som går i pension vid 65 års ålder kan bara räkna med att få omkring halva lönen i statlig pension.

Orsaken till att pensionerna minskar i förhållande till lönen är framför allt den svaga sysselsättningsökningen och det faktum att vi inte jobbar längre, trots att medellivslängden ökar. Detta bidrar till att den så kallade ”balanseringen” i systemet, den så kallade bromsen, gör att pensionerna blir lägre.

Tuffare för kvinnor

Arbetsmiljöriskerna är också fortsatt höga och har i vissa avseenden försämrats. LO-arbetarna tvingas därför oftare lämna arbetslivet i förtid på grund av hälsoproblem. Detta gäller i än högre grad för arbetarkvinnor. Samtidigt har möjligheterna att kunna avsluta arbetslivet med sjukersättning kraftigt försvårats.

Kvinnor arbetar dessutom oftare ofrivillig deltid och i tidsbegränsade anställningar, vilket ger dem lägre livsinkomst och därmed lägre pension. På senare tid tvingas dessutom allt fler gå ner i arbetstid för att ta hand om sina äldre eller sina barn när de offentliga tjänsterna skärs ned, vilket framför allt slår hårt mot framför allt arbetarkvinnor med sämre pension som följd.

Flera åtgärder krävs

Om sysselsättningen skulle öka med omkring 80 000 per år och pensioneringsåldern höjas till nästan 67 års ålder skulle pensionerna kunna höjas med över 20 procent, men för det krävs en mycket expansiv penning- och finanspolitik och att den högsta åldern i försäkringssystem som a-kassan och sjukförsäkringen förlängs till 67 år. Dessutom krävs stora förbättringar av arbetsmiljön.

Rapporten Pensionsreformen i full tid (pdf) 

Sigrid Bøe/LO/SE
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.