Facket direkt facketdirekt.nu

Reformer ska minska risken vid bostadsprisfall

Ekonomi Potentiella risker med ett bostadsprisfall kan leda till en ekonomisk kris. LO-ekonomerna presenterar i en ny rapport fem åtgärder som ska dämpa de problem som kan uppstå om priserna på bostäder faller.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

LO-ekonom Torbjörn Hållö och LOs chefsekonom Ola Pettersson presenterar rapporten Stora skulder och höga bostadspriser. Fem reformförslag.

 Förebygga ekonomisk kris

 Ett eventuellt bostadsprisfall kan leda till en ekonomisk kris För att dämpa de problem som kan uppstå om priserna faller föreslår LO-ekonomerna åtgärder i fem punkter som presenteras i rapporten Stora skulder och höga bostadspriser. Fem reformförslag.

 LOs chefsekonom Ola Pettersson menar att kriser är vanliga i Sverige.

 – Vi bör undvika att ha så många kriser som vi haft. Ett boprisfall skulle kunna utlösa en ekonomisk kris. Sådana kriser bärs till stora delar av löntagarna, förr eller senare. Det leder till arbetslöshet, förlorad produktion, förlorade investeringar och förlorade skatteintäkter. Vi är också nu sämre rustade att hantera finansiella kriser genom att vi har ett sämre skyddsnät, en sämre arbetslöshetsförsäkring än när vi gick in i krisen på 1990-talet, förklarar Ola Pettersson.

 Penningpolitiken styrs i hög grad av ett eventuellt boprisfall. Bara rädslan för detta gör att Riksbanken har svårt att göra sina ordinarie arbetsuppgifter att nå inflationsmålet och att vi har ett högt resursutnyttjande i Sverige.

Historiskt höga bopriser

 Torbjörn Hållö, LO-ekonom, har tagit fram den aktuella rapporten.

 – Hushållens skulder och bopriserna i Sverige ligger på 170 procent av disponibel inkomst och är de högsta någonsin. Det är också internationellt en hög nivå.

 Bostadspriserna fortsätter att öka i nästan hela Sverige. Räntor och avdrag är inte för alltid givna utan kan förändras.

 – Orsaken till prishöjningarna är till stora delar ökad disponibel inkomst och sänkta realräntor, ändrade skatter, låg nybyggnation, regler för bolån, brist på finansiella regler. Också rationella regler kan ändras såsom sänkta löner, höjda räntor, skatter kan höjas och nybyggnationen kan komma igång igen.

Risken

En bostadskris skulle drabba den reala ekonomin. Varför ska då inte penningpolitiken användas mot höga bostadskostnader?

 – Vi vet inte om Sverige har en bostadsprisbubbla, styrräntan är ineffektiv, Riksbanken saknar politiskt mandat och de har gjort en nytolkning av sitt uppdrag, säger Ola Pettersson.

 Riksbanken har sedan år 2010 valt att bedriva en penningpolitik som i delar handlar om att dämpa den privata skuldsättningen. Det agerandet har sannolikt bidragit till att förvärra den redan höga arbetslösheten i Sverige.

 Som verktyg för att dämpa riskerna vid ett eventuellt bostadsprisfall föreslår LO-ekonomerna fem reformer.

 De fem punkterna

– Följande åtgärder bör göras i närtid. Riksbanken bör fokusera på sitt uppdrag, inte på skuldsättning. Bankerna bör ta mindre risker. Utbudet av bostäder bör öka genom någon slags statlig investeringsbonus vid byggandet av hyresrätter. Det behövs en bättre arbetslöshetsförsäkring som ska minska riskerna i fall bostadspriserna faller samtidigt som arbetslösheten är hög. LO-ekonomerna vill också se en bättre amorteringskutur, inte amorteringskrav, föreslår Torbjörn Hållö.

 – På lång sikt behöver en sammanhållen ny svensk bostadspolitik formas och vi behöver genomföra en bred skattereform, säger Torbjörn Hållö.

 

Läs hela rapporten: Stora skulder och höga bostadspriser. Fem reformförslag.

Se hela presskonferensen i LO Play.

 

 

  Christina Jonsson
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.