Facket direkt facketdirekt.nu

Så skapas 100 000 nya långsiktiga jobb

Ekonomi LO-ekonomerna anser att det finns behov av betydande finanspolitisk stimulans för att mildra lågkonjunkturen och minska arbetslösheten.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

hemtjanst488.jpg
Foto: Lars Forsstedt

Lågkonjunkturen kräver stimulans

LO-ekonomerna beräknar i sin rapport Ekonomiska utsikter att det i dagsläget finns behov av betydande finanspolitisk stimulans för att mildra den lågkonjunktur vi är inne i. En sådan satsning bör samtidigt användas för att möta långsiktiga behov i välfärden. Det handlar framför allt om ökade resurser till kommunala verksamheter.

Minst 30 miljarder behövs för att möta behoven i kommuner och landsting de närmaste åren. Det ger samtidigt permanenta jobb i de kommunala verksamheterna.

Sverige behöver fler jobb, menar Åsa-Pia Järliden-Bergström, LO-ekonom. 

Åsa-Pia Järliden-Bergström är ekonom på LO. 

– Den borgerliga regeringen lägger sin budget för nästa år inom några veckor. Vi är överens om att det behöver satsas pengar men vi menar att det behövs mer än 25 miljarder på några års sikt.

70 miljarder ger 100 000 långsiktiga jobb

LO-ekonomernas förslag är att 30 miljarder ges till kommunerna, 15 miljarder bör gå till hushållen i form av höjd a-kassa och höjda barnbidrag och 15 miljarder till bostadsinvesteringar som nybyggnation och ombyggnation och 10 miljarder till infrastrukturinvesteringar. 

– Ett stimulanspaket på 70 miljarder skulle på några års sikt bidra till ungefär 100 000 nya arbeten enligt våra beräkningar, vilket innebär 100 000 färre arbetslösa. På så vis kan vi minska arbetslösheten samtidigt som vi bidrar till att fylla viktiga behov i välfärden.

Pengar till kommunerna effektiv stimulans

Enligt Anders Borg finns ett reformutrymme på 25 miljarder och han vill använda en stor del av de pengarna till skattesänkningar i form av ett femte jobbskatteavdrag och en höjning av brytpunkten för statlig inkomstskatt.

- Den typen av generella skattesänkningar är här ett väldigt ineffektivt sätt att stimulera ekonomin. En stor del kommer sannolikt att gå till ökat sparande eller hamna utanför landet vid resor eller vid inköp av importerade varor, befarar Åsa-Pia Järliden-Bergström.

Om man i stället som LO-ekonomerna föreslår ger mer pengar till kommunerna går de rakt in i svensk ekonomi och kommer att gå till anställningar. Det kommer att få effekt. Det är här pengarna behövs mest.

– Då blir det väldigt konstigt att man ska sänka skatten. Att sänka skatteuttaget blir detsamma som att minska den offentliga sektorn.

– Skattesänkning vore en väldigt ineffektiv åtgärd. Det konkurrerar ut de viktiga satsningar som vi anser behövs i form av högre a-kassa och pengar till den kommunala verksamheten med skolan, barnomsorgen och äldreomsorgen.

Siffrorna har stöd hos KI och SKL

LO-ekonomernas beräkningar på vilka resurser som kommer att behövas bygger på prognoser från Konjunkturinstitutet och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). De grundar sig på framräkningar av hur demografin kommer att förändras.

– De föreslagna satsningarna kommer ändå bara knappt att räcka till att behålla nuvarande kvalitet men skapar ändå cirka 100 000 nya arbetstillfällen. Utöver förslagna satsningar skulle ytterligare pengar behövas för kvalitetshöjningar i välfärden, säger Åsa-Pia Järliden-Bergström.

Resurser/behov för kommuner och landsting,  exklusive skatteunderlagets utveckling

Diagrammet är hämtat ur Ekonomiska utsiker våren 2013.

Läs mer på sidan Sverige behöver fler jobb.

 


 

Christina Jonsson
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.