Facket direkt facketdirekt.nu

Skyddsombudens kunnande eftersöks

Arbetsmiljö De senaste åtta åren har varit som en lång ökenvandring med nedskärningar på arbetsmiljöområdet. Rejäla krafttag behövs om vi ens ska orka jobba fram till 65.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Torbjörn Johansson och Erik Nilsson serverar korv till LO-förbundens skyddsombud.
Foto: Christina Jonsson

Skyddsombudens dag varje år

2012 infördes en årlig dag för skyddsombud under onsdagen i EUs arbetsmiljövecka. I år infaller det den 22 oktober, och det är det viktigaste vi gjort på länge. Det anser Christina Järnstedt
 som jobbar med arbetsmiljöfrågor på LO.Christina Järnstedt

- Det handlar om att höja statusen på skyddsombuden, att de känner att de är värda någonting. Utan dem skulle vi se skyhög sjukfrånvaro och dödsolyckor. De behöver träffas. Det var därför vi införde den här dagen. Tyvärr har inte alla kunnat komma hit. Därför behöver vi fundera på om vi behöver göra regionala möten för skyddsombuden så det blir närmare arbetsplatsen.

Späckat program

LO-förbundens skyddsombud hade möjlighet at besöka en egen VIP-loge. Där bjöds bland annat på fyra angelägna seminarier. Ett handlade om arbetsmiljöbrott och leddes av företrädare för Polismyndigheten och LO-TCOs Rättsskydd.

Polisen har centraliserat arbetsmiljöbrotten från 1 september i år.

- Vi har en helt ny grupp på sex personer där Katarina Genberg är utredningsledare. Det här är helt nytt för oss och polisen kommer att ta helt nya grepp om arbetsmiljöbrotten, förklarar Filippo Basini på Polismyndigheten.

Från den 1 januari nästa år sjösätts en ny organisation. Det blir en ny myndighet och landet kommer att delas in i regioner. Stockholm-Gotland blir en region. I övriga landet kommer regionerna att bli där arbetsmiljöbrotten lyfts upp och fått en egen grupp.

- Så vi tror att den här typen av brottslighet kommer att få större betydelse inom polisen.

Arbetsmiljöbrott är krångliga och fram tills nu hörs inte skyddsombuden trots att de ofta är tidigt på plats och har stor kunskap om arbetsplatsen. Framöver kommer polisen att begära in handlingsplaner och riskbedömningar. Strävan är att det ska bli lika över hela landet

- Vi kommer att satsa på det här och vi kommer att ta hjälp av skyddsombuden. Vi vill ha in skyddsombudens erfarenheter, säger Filippo Basini.

Katarina GenbergKatarina Genberg Polismyndigheten berättar att när de kommer ut på arbetsplatsen, 2-3 personer, efter en olycka är de ofta de tredje på plats. Räddningstjänsten kommer först och skyddsombuden är oftast redan där.

- Vi har redan börjat anlita Arbetsmiljöverket. De gör en egen tillsynsanmälan, säger Katarina Genberg.

Rättsskyddets uppgift är att se till att förebygga, att det inte händer igen, att få fram var bristerna finns. Både hos rättsskyddet och hos polisen uppmanar man skyddsombuden att göra egna utredningar, att skriva ner, vad hände, varför, vilka var där, vilka instruktioner fanns. Ta foton att se till att inget rörs vid olyckan, spärra av.

- En utredning kan ta flera år så ingen kommer ihåg vad som hände i detalj, säger Annelie AnderbjörkAnnelie Anderbjörk LO-TCOs Rättsskydd på LO-TCOs Rättsskydd.

De regionala skyddsombuden, som inte vistas på företagen dagligen, uppmanas att skaffa sig kanaler in på de enskilda arbetsplatserna så de blir kallade genast när något hänt.

- Vi har chefer som tycker att det är viktigt att vi samarbetar med er skyddsombud och vi tycker det är jätteviktigt. Jag skulle önska att ni tog lite plats. Gå fram och presentera er för polisen på olycksplatsen. Om ni skulle bli dåligt bemötta vill jag att ni hör av er till mig så ska jag sprida det i landet att vi behöver er och att ni har stor kunskap. Också Polishögskolan har insett detta, säger Filippo Basini.

Som en lång ökenvandring

Under alliansregeringens åtta år har kraftiga nedskärningar gjorts på arbetsmiljöområdet.

- Det har varit som en lång ökenvandring. Alliansregeringen föreslog att vi skulle jobba till 75 år men rejäla krafttag måste göras för arbetsmiljön om vi ska orka jobba ens till 65. Våra förbunds medlemmar är slut vid 61, menar LOs avtalssekreterare Torbjörn JohanssonStatssekreterare Erik Nilsson och LOs avtalssekreterare Torbjörn Johansson i samtal. i ett samtal med statssekreterare Erik Nilsson på Arbetsmarknadsdepartementet.

- Vi hoppas ökenvandringen är slut men globaliseringen, och främst EU, utmanar de system vi byggt upp i Sverige. Men det är bra för Sverige att vi har utbyte och frihandel men vi ska inte acceptera att vi drivs ner i botten utan vi måste vara aktiva främst på EU-nivå, anser Erik Nilsson.

60 procent av den lagstiftning som tas i Sveriges Riksdag handlar om EU-rätt.

- Men vi kommer inte att sänka våra ambitioner. Vi behöver inte acceptera lägsta nivå, enligt Erik Nilsson.

Torbjörn Johansson litar inte riktigt på EU med Laval i åtanke. EU vill göra undantag i arbetsmiljöreglerna för företag med färre anställda än 250 och LO vill inte sänka kraven.

- Vi säger nej till undantag för små företag, lovar Erik Nilsson.

- Vi har oftare ärenden i Arbetsdomstolen mot skyddsombud. Här måste vi få beslut att stärka deras ställning. Varje satsad krona på arbetsmiljö ger två tillbaks. Vi måste också satsa på forskning. Nu får vi vända oss till Norge. Företagshälsovården minskar också. 40 procent av kvinnorna har ingen. FHV måste jobba preventivt med koppling till forskningen, anser Torbjörn Johansson.

Under de åtta åren med nedskärningar är det skyddsombuden som burit verksamheten, enligt Torbjörn Johansson.

- Nu får skyddsombuden ta hela smällen när Arbetsmiljöverket inte har resurser att skicka till arbetsplatsen.

Eftersom statsbudgeten ska presenteras kommande dag kan Erik Nilsson inte föregå innehållet men det kommer att kunna bli satsningar på skyddsombuden, forskning, Arbetsmiljöverket och kvinnors ohälsa. Det kommer nya pengar till arbetsmiljöområdet men departementet behöver samarbeta kring fördelningen.

- Det är betydande steg framåt som vi tar. Det kommer att bli satsningar på skyddsombuden och utbildning av dem och rätt betydande förstärkningar av Arbetsmiljöverket och kvinnors ohälsa. Vi behöver prata om vad resurserna ska användas till, var de gör mest nytta, säger Erik Nilsson.

Tänkvärd underhållning

Det bjöds också på tänkvärd underhållning i form ar Klas HallbergKlas Hallberg, underhållare, lite med utgångspunkt att det spelar roll att vara skyddsombud och vad som är viktigt här i livet.

- Som att stå och kasta i sjöstjärnor som spolats upp på stranden. Även om man bara kan kasta tillbaks ett fåtal i havet undan en säker död så spelar det roll för dem som blir tillbakakastade. Det som blir gjort blir ändå till nytta, var ett budskap från Klas Hallberg.

Röster om dagen

Tre av deltagande skyddsombud delade med sig av sina erfarenheter av dagen.

Henrik SandforsSkyddsombuden för Livs Fredrik och Henrik. är skyddsombud för Livs.

- Jag var på seminariet om arbetsmiljöbrott som var intressant. Vi fick tips om hur vi kan agera som skyddsombud för att hjälpa polisen på arbetsplatsen när det skett en olycka, föra anteckningar och hålla rent och snyggt på arbetsplatsen i förebyggande. Det tänker man kanske inte alltid på. Det är tips jag kan ta med hem. Det här är nytt för mig för jag är nyvalt skyddsombud på arbetsplatsen. Jag har fått mycket kött på benen i dag.

Kollegan Fredrik är skyddsombud på samma arbetsplats och också nyvald.

- Det är väldigt mycket så man måste fokusera på sina intresseområden. Det är mycket som varit bra som man kan ta med sig hem och jobba på.

MajaMaja, skyddsombud på en Kommunalarbetsplats inom vården. är skyddsombud för Kommunal inom vården på en stor arbetsplats i Stockholm.

- Det här är jättebra. Det är precis vad jag behöver som nyvalt skyddsombud. Allt är väldigt nytt för mig. Jag har varit på tre seminarier och alla tre var givande och har gett mig ny kunskap. Man kan inte ta in allt på en gång så jag kommer att utbyta erfarenheter med andra och lära mer hur andra löser sina problem.

Christina Jonsson
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.