Facket direkt facketdirekt.nu

Sjukförsäkringen – ett krackelerat lapptäcke

Välfärd Höj taken i sjukförsäkringen, stoppa utförsäkringen och öka insatserna till rehabiliteringskedjan. En välbefolkad panel är enig.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Panelen vid sjukförsäkringsseminarium om vitbok.
Panelen vid sjukförsökringsseminarium om vitbok. Foto: Christina Jonsson

Förtroendet för sjukförsäkringen minskar 

Feltänk och felgjort – en vitbok om sjukförsäkringen, var underlag för ett seminarium på LO. Författare är Jesper Bengtsson, chef för Tankesmedjan Tiden och Kjell Rautio, utredare på LO.

- Vi vill med vitboken visa på effekterna av de förändringar som den moderatledda alliansregeringen har genomfört under sina åtta år, inledde LOs förste vice ordförande Tobias Baudin seminariet.

En rad rapporter har visat att allmänhetens förtroende för sjukförsäkringen minskat.

- Sjukförsäkringen är en viktig del av vår gemensamma välfärd och också viktig för att de som jobbar ska känna trygghet att det finns en försäkring som fångar upp dem om de blir sjuka. Alla förändringar har gjort försäkringen krånglig och har blivit ett lapptäcke som också experter har svårt att förstå.

Enligt aprilsiffrorna får 180 000 personer ersättning från Försäkringskassan. 118 000 av dem är kvinnor och flertalet finns inom vård och omsorg. Det är Kommunals medlemmar som har den högsta sjukfrånvaron.  Det märks också en ökning bland tjänstemän, som lärare.

- Vi har sett i media hur rätten till ersättning ifrågasätts. Cancersjuka har fått frågan hur länge de förväntas leva för att inte få sjukpenningen sänkt. Vi tycker det är förnedrande för de sjuka.77 000 personer har utförsäkrats bara för att de har passerat den bortre gränsen.

LO har reagerat

LO har reagerat och gett ut rapporter i frågan, skrivit remissvar och gjort utspel för breda lösningar och föreslagit en rehabiliteringspakt där staten tillsammans med parterna ska ta ansvar och hitta omställnings- och rehabiliteringsavtal och har tagit fram åtgärdsprogram med förslag till långsiktiga lösningar som alla LOs förbund står bakom.

Försäkringen är krånglig

Jesper Bengtsson anser att sjukförsäkringen är svårgenomtränglig.

- De som berörs kan inte förstå hur sjukförsäkringen fungerar. Det bidrar i sig till bristande legitimitet. Det är den första slutsatsen att dra från vitboken. Den andra är de steg som har tagits för att förändra tidsgränserna. Den sjukskrivne ska prövas mot nya hårdare tidsgränser.  Detta fick massiv kritik i remissvaren redan innan förändringarna genomfördes.

Trippelutförsäkrade – nytt begrepp

Över 77 000 personer har utförsäkrats. En del är dubbelutförsäkrade och nästa år väntas vi få se trippelutförsäkrade när de passerat nästa 2,5 årsgräns. De som utförsäkrats blir fattiga och lämnas åt att ta hjälp av släktingar eller söka försörjningsstöd.

Anna Norrman, intressepolitisk ombudsman för Riksförbundet Attention bekräftar den bild som Jesper Bengtsson beskriver.

- En extremt drabbad grupp är de med psykisk ohälsa, säger Anna Norrman.

Kommunals avtalssekreterare Lenita Granlund menar att vitboken lika gärna kunde hetat Tänk om och tänk rätt.

- Våra medlemmar bollas runt och hamnar ofta utanför systemen och blir allt fattigare. Främst är det kvinnorna som drabbas, både av kortare och längre sjukskrivningar.

Moderator Monika Arvidsson frågar om inget har blivit bättre med sjukförsäkringen sedan 2006.

- Namnet är bra, rehabiliteringskedjan, konstaterar Anna Norrman. Men tidsgränserna har satt press på myndigheterna. Individen kastas ut ur systemet för att myndigheterna inte lyckas med sin uppgift. Pressen ökar på individen. Oron för nästa steg är det värsta för individen, anser Anna Norrman.

Stress av visstidsanställningar

Lenita Granlund anser att visstidsanställda och timanställda blir otroligt stressade när de blir sjukskrivna.

- Den ekonomiska stressen gör att man blir ännu sjukare.

Alla system råkar ut för fusk men fenomenet får aldrig drabba dem som systemet ska hjälpa och vara till för.

- Det förekommer inte mycket fusk utan det är snarare en effekt av 90-talskrisen, menar Jesper Bengtsson.

Lösningarna måste ske på arbetsplatsen

Lösningar på problemen måste ske på arbetsplatserna anser Kjell Rautio och har medhåll av Lenita Granlund.

- Tidsgränserna måste bli individanpassade. En nyckelfaktor är den förebyggande företagshälsovården. Här behövs ett långsiktigt trepartsgemensamt arbete med stat, fack och arbetsgivare, anser Kjell Rautio.

- Rehabilitering går mycket snabbare om man har kvar sin anställning. Den som är sjuk vill tillbaks till arbetet och arbetskamraterna. Tidsgränserna stör rehab-processen, menar Kjell Rautio.

Taken måste höjas

Tomas Eneroth, socialpolitisk talesperson för Socialdemokraterna, förväntas svara på vad en socialdemokratiskt ledd regering ska ta itu med efter valet.

- Det är bra för samhällsekonomin, såväl som för individen, med starka system. För många som inte kan ta en kompletterande försäkring blir det svårt. Taken måste höjas i sjukförsäkringen.  Väntan på utförsäkring ger en ökad ohälsa. Man kan bli utförsäkrad medan man väntar på en operation. Vad ska man göra som individ? Ska man börja skära själv?

Tomas Eneroth ser också en ökande ohälsa på grund av stress.

- I de numera ofta anorektiska organisationerna fungerar det ett tag men det kommer inte att hålla i längden.

Om folk ska kunna jobba längre upp i åren måste arbetslivet anpassas.

Förändringar tar tid

- Om vi inte får ett regeringsskifte i höst kanske vi inte kan gå tillbaks till vår modell, befarar Tomas Eneroth.

- Det gäller att inte återföra allt till det gamla. Det systemet var inte heller bra, menar Jesper Bengtsson.

Tomas Eneroth och LOs syn på vilka åtgärder som behövs är ganska lika. Men systemet repareras inte på en mandatperiod, säger Kjell Rautio.

Tobias Baudin menar att LO-förbundens medlemmar behöver en bättre sjukförsäkring.

- Det är politiska beslut som tagit oss dit vi är. Därför är det politiska beslut som ska lösa det här. Därför pratar vi välfärdsfrågor i valrörelsen.

Läs hela vitboken Feltänk och felgjort.

Se hela seminariet i LO-play.

 

Christina Jonsson
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.