Facket direkt facketdirekt.nu

Skärp den demokratiska kontrollen av Riksbanken

Ekonomi Riksbanken har tydligt åsidosatt inflationsmålet på två procent. Vi vet också att arbetslösheten blivit långt högre än vad som är en hållbar nivå. Det menar förre vice riksbankschefen Lars E.O. Svensson som skrivit en underlagsrapport till LO-projektet Full sysselsättning och solidarisk lönepolitik.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Lars E.O. Svensson kritiserar Riksbanken. Foto: Anders Larsson

Arbetslösheten onödigt hög

I dag ligger arbetslösheten runt åtta procent. Enligt Lars E.O. Svensson borde den kunna vara betydligt lägre, runt 5,5 procent. Han är mycket kritisk till hur Riksbanken utfört sitt uppdrag, och har en rad förslag till förbättringar inom ramen för nuvarande lagstiftning.

- Den demokratiska kontrollen över att Riksbanken uppfyller riksdagens mål behöver skärpas. De nuvarande skrivningarna om Riksbankens uppdrag duger, det gäller bara att förtydliga dem, säger han.

Sysselsättningen bör prioriteras upp

Riksbankens mandat bör förtydligas, sysselsättningen ges större vikt och den demokratiska kontrollen av Riksbanken skärpas. Hur det ska gå till beskriver Lars E.O. Svensson i rapporten Penningpolitik och full sysselsättning, som ges ut av LOs kongressprojekt Full sysselsättning och solidarisk lönepolitik.

Lars E.O. Svensson, numera gästprofessor vid Handelshögskolan i Stockholm, föreslår att kontrollen av Riksbanken skärps för att hindra att de senaste årens brister i penningpolitiken upprepas. Riksbankschefens makt bör begränsas, direktionens makt stärkas och Finanspolitiska rådet få ett utvidgat mandat och utvidgade resurser att utvärdera penningpolitiken.

Hushållens skuldsättning

Han anser inte att det är lämpligt att det är Riksbanken som avgör om penningpolitiken ska justeras för att ta hänsyn till finansiell stabilitet eller eventuella risker förenade med hushållens skuldsättning.

- Riksbanken har försökt begränsa hushållens skuldsättning. Det går inte med penningpolitik. Det ställer bara till skada genom att inflationen blir för låg och arbetslösheten för hög, säger han.

Bolån med rörlig ränta

Lars E.O. Svensson förordar att hushållen fortsätter att ta bolån med rörliga räntor.

- Rörliga räntor kan ses som en konjunkturförsäkring. Vid hög arbetslöshet blir det låga boräntor. I goda tider när det är låg arbetslöshet blir räntorna högre, då har låntagarna råd att betala.

Grannländer imponerar

Frågan ställdes vad som krävs för att uppnå full sysselsättning med en arbetslöshet runt två procent.

- Inflationstakten bestäms av penningpolitiken. Sysselsättningen och arbetsmarknaden bestäms av andra, reala faktorer. Ett realistiskt mål för penningpolitiken är att stabilisera såväl inflationen som sysselsättningen runt en långsiktigt hållbar nivå. 

Som goda exempel på där man lyckats att uppnå en låg arbetslöshet nämnde han Tyskland och Norge, som har en arbetslöshet runt tre procent.

- Men man ska inte tro att penningpolitiken kan sänka arbetslösheten, det krävs andra åtgärder, menar Lars E.O. Svensson.

Se hela pressträffen i LO Play.

Om rapportserien från projektet Full sysselsättning och solidarisk lönepolitik

Projektet Full sysselsättning och solidarisk lönepolitik har i uppdrag att arbeta fram underlag till LOs nästa kongressrapport. En rapportserie tas fram av såväl egna som externa experter. Rapporterna ska bidra till en öppen och bred debatt kring frågor som knyter an till kongressrapporten. Slutsatserna är författarnas egna och beslutas inte av LOs styrelse.

Läs mer om projektet.

Anna Holmgren
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.