Facket direkt facketdirekt.nu

Sök till nästa omgång av Bommersviksakademien

Ung i facket Bommersviksakademien är en mötesplats för fördjupning kring värderingar och politik, men också ökad kunskap om metoder för att bilda opinion och bygga organisation utifrån arbetarrörelsens idéer. Utbildningen ställer höga krav på dig som är deltagare och ger dig möjligheter att förstärka dina nätverk inom arbetarrörelsen.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Campus BommersvikEnergi till idédebatten

Bommersviksakademien har också uppgiften att ge direkt energi till idédebatten och då särskilt genom det årliga seminariet i Kretsen kring Bommersvik, där akademiens deltagare är drivande arrangörer. Men framför allt ska Bommersviksakademien bidra till att skola nästa generation ledare i arbetarrörelsen och vara en mötesplats för framtidens facklig-politiska samverkan. Hösten 2019 startar den nionde årskullen sin utbildning.

Utbildningens innehåll

Bommersviksakademien ska ge unga ledare de allra bästa förutsättningarna för att ta vår rörelse in i framtiden. Utbildningen sträcker sig över ett läsår, från november till maj. Deltagarna samlas i fyra gemensamma seminarier på Bommersvik i Sörmland. Däremellan består utbildningen av distansstudier.

Bommersviksakademien ger deltagarna:

  • Fördjupade sakkunskaper på några politiska områden.
  • Fördjupade kunskaper om och möjligheter att öva på att leda och kommunicera.
  • Möjlighet att ge nya influenser, nya idéer och ny energi till arbetarrörelsen.

Bommersviksakademien är också ett nätverk till stöd för deltagarna.

Målgrupp

Akademien är öppen för alla som vill ansöka. Målgruppen är 25-35-åriga kvinnor och män som har visat lämplighet för ledarskapsroller i framtidens arbetarrörelse. 

Anmälan

Sök till nästa omgång av Bommersviksakademien senast den 17 juni 2019. Läs mer om utbildningen, om Campus Bommersvik och gör din anmälan här.