Facket direkt facketdirekt.nu

Stabiliseringspolitiken och arbetslösheten

Ekonomi LO bjöd in till ett seminarium för att diskutera stabiliseringspolitiken och arbetslösheten med professor Lars Calmfors och vice riksbankschef Karolina Ekholm. LO-ekonomerna har föreslagit ett stimulanspaket på 70 miljarder kronor för att bekämpa arbetslösheten. Vad kan Riksbanken bidra med?


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Vice riksbankschef Karolina Ekholm menar att åtgärder på bostadsmarknaden skulle kunna sänka arbetslösheten.

Olika sorters arbetslöshet

Som utgångspunkt på detta seminarium om arbetslöshet hade professor Lars Calmfors att vi brukar skilja på strukturarbetslöshet och konjunkturarbetslöshet, eller jämviktsarbetslöshet.

– Där säger vi att strukturarbetslösheten beror på arbetsmarknadens sätt att fungera, lönebildningen, matchningseffektivitet, arbetsmarknadspolitik, arbetslöshetsersättning, jobbskatteavdrag och graden av konkurrens på produkt- och tjänstemarknaden. Däremot är det inte så att en allmän utbildningsnivå leder till högre sysselsättning. Efterfrågan påverkar inte strukturarbetslösheten men den kan omvandlas till konjunkturarbetslöshet. Konjunkturarbetslösheten påverkas av efterfrågan. 90-talskrisen orsakades av ett enormt efterfrågebortfall, likt det vi kan se i de krisande EU-länderna.

Ansvar för sysselsättningen

Lars Calmfors anser att sysselsättningen är ett ansvar både för arbetsmarknadens parter och den ekonomiska politiken. Det som påverkar är lönebildningen, strukturpolitiken, penningpolitiken och finanspolitiken.

Ett problem är lönespridningen, anser Lars Calmfors, att lönerna för lågutbildade ligger så högt att arbetsgivarna inte vill anställa. Lönespridningen har ökat och det är framför allt i toppen. Det är direktörer men det har inte hänt mycket i botten.

– Avtalen utgör ingen störningskälla men bidrar inte heller till lägre arbetslöshet, givet Riksbankens penningpolitik. Här skulle avtalen kunna göra mer. Penningpolitik och lönebildning är inte synkade och det är ett problem.

Lars Calmfors efterlyser klarare spelregler om vem som har ansvaret.

Våra välfärdsåtaganden

De långsiktiga behov som kommer framöver i kommuner och landsting hur kombinera penningpolitik med mer långsiktiga åtgärder?

– Budgetutrymmet som uppkommer varje år har använts till skattesänkningar. Det sker en urholkning av de offentliga välfärdsåtagandena. Ytterligare skattesänkningar blir problematiska. Det finns ett väldigt tryck att upprätthålla de välfärdsåtaganden vi har, menar Lars Calmfors.

Vice riksbankschef Karolina Ekholm menar att penningpolitiken påverkar arbetslösheten på kort sikt. Arbetslösheten beaktas i Riksbankens beslut. Riksbanken bedriver en flexibel inflationsmålpolitik och försöker stabilisera inflationen kring ett siffersatt  inflationsmål på två procent men tar också hänsyn till den realekonomiska utvecklingen mot en ekonomiskt hållbar trend och jämviktsarbetslöshet.

– Penningpolitiken skulle kunna bidra mer för en sänkning av arbetslösheten.

Det finns en långsiktig avvägning mellan inflation och arbetslöshet. Lägre ränta ger högre inflation och lägre arbetslöshet. Penningpolitiken tar hänsyn till utvecklingen på arbetsmarknaden men skulle kunna göra mer för att minska arbetslösheten på kort sikt.

Att hamna under inflationsmålet kan vara kostsamt i termer av arbetslöshet om inflationsändringarna är väl förankrade.

– Hänsyn till finansiell stabilitet begränsar penningpolitiken som konjunkturstabiliserande verktyg, säger Karolina Ekholm.

Ingen kreditbom i Sverige

Det vi ser i Sverige är ingen kreditbom utan beror på stigande bostadspriser. Det har drivit upp skulderna hos hushållen.

– Om det är någonting som skulle kunna frigöra penningpolitiken och få ner arbetslösheten tror jag det är en bostadspolitik som skulle reformera bostadsmarknaden och åtgärda brister där för att få ner bostadsbristen, menar Karolina Ekholm.

LOs chefsekonom Ola Pettersson gav LO-ekonomernas syn på den ekonomiska politiken i Sverige i stort och särskilt penningpolitiken.

– Vi tycker att vi har en väldigt hög arbetslöshet. Den ligger på samhällsekonomiskt ohållbara nivåer. Vi har föreslagit ett stimulanspaket på totalt 70 miljarder kronor. Bekämpningen av arbetslösheten borde vara högre.

LO vill se en reporänta på omkring 0. Med den finanspolitik som drivs just nu med låga räntor och starka finanser kan det bli goda effekter av ett stimulanspaket.

– Vi har lyckats kombinera en jobb- och välfärdsstimulans på ett elegant sätt, anser Ola Pettersson.

Se hela seminariet på LO-play och lyssna till den efterföljande debatten där också Eurokrisen var uppe till debatt.

Lars Calmfors bilder

Karolina Ekholms bilder

LO-ekonomernas Ekonomiska utsikter våren 2013

  Christina Jonsson
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.