Facket direkt facketdirekt.nu

Standardisering bra men kan hota vår modell

Arbetsmiljö Standardisering är en facklig fråga sedan EU började skapa gemensamma säkerhetsregler för produkter. Nu utvecklas EU-standarder på tjänsteområdet som direkt påverkar arbetslivet. LO, TCO och Saco släpper ny bok med fackligt perspektiv.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Foto: Christina Jonsson

Framtidens globala marknad styrs av standarder

EU ska effektivisera tjänstemarknaden i Europa med samma metod som tidigare använts för produkter. 70 procent av Europas ekonomi är tjänster men bara 15-20 procent av dessa handlas över nationsgränserna. Målet är att alla hinder för tjänstehandel över nationsgränserna i form av nationella regler eller standarder ska bort med hjälp av harmoniserande europastandarder som medlemsländerna är skyldiga att införa.

Standarder är frivilliga dokument och direktiv är lagstiftning men i praktiken är det standarderna som är kravdokument för hur en säker produkt ska utformas.

Sven Bergström har jobbat länge med standardiseringsfrågorna på LO.

– Europa ska bli effektivare med hjälp av standarder. Konkurrensen ska nu ökas inom tjänsteområdet på samma sätt som man gjort med produkter.

Standardisering i vardagen

Inom området ergonomi har Sven Bergström, bland mycket annat, varit med om att skriva två europastandarder om ergonomiska principer som tillverkare och konstruktörer har att följa när man tillverkar nya maskiner eller arbetsutrustningar. Bägge standarderna preciserar kraven i maskindirektivet.

– Tyskarna ville ha maskiner speciellt utformade för kvinnor respektive män. Från fackligt håll hävdade vi att det skulle medföra diskriminering. Det som är bra för de svagaste är också bra för alla. Efter hårt fackligt motstånd blev resultatet att alla maskiner skulle vara tillgängliga för både kvinnor och män. Därmed slapp vi en marknad med rosa respektive blå maskiner.

En annan viktig fråga som vi drivit från fackligt håll är att inga maskiner ska konstrueras där arbetstagare utför repetitivt arbete.

Ett annat positivt användningsområde för tjänstestandardisering kan vara när kommuner ska upphandla vårdtjänster. Fackligt medverkar vi i framtagningen av två standarder för kvalitén i äldreomsorgen och hemtjänsten. Med hjälp av dessa standarder kan även kvalitén vägas in och inte bara lägsta anbudpris.

Den nya boken

Standardiseringen och arbetsmiljön är ett utbildningsmaterial och kan användas som en uppslagsbok. Boken är framtagen av LO, TCO och Saco. Arbetslivets villkor styrs alltmer av standarder. Våra medlemmars arbetsmiljö påverkas av det och därför ingår arbetet med att utveckla standarder i det grundläggande fackliga arbetet med att förbättra medlemmarnas arbetsvillkor. Också hemma är vi omgivna av produkter som är tillverkade enligt standarder. Boken kan beställas på LO-distribution och kostar 75 kronor.

Utvecklingen mot ett effektivare EU

Den inre marknaden drogs igång i början av 90-talet för att få Europa effektivare genom att öka konkurrensen. Inledningsvis handlade allt om produkter. Alla länder skulle ha samma säkerhetsregler vad gäller produkter för att alla varor skulle kunna flytta fritt över gränserna.

Från början var det myndigheternas tjänstemän som satt och försökte skriva exakta regler för hur en traktor ska se ut. Men det tog för lång tid. Det skulle också tas beslut i konsensus i rådet. Man kom ingenstans.

– Då kom den nya metoden att skriva övergripande direktiv om målsättningen för säkerheten och sedan fick de europeiska standardiseringsorganisationerna mandat att utifrån direktivet precisera kraven på produkter och maskiner. Om man sedan tillverkar produkter enligt standarden så är kraven i direktiven, lagstiftningen, uppfyllda. Så fick man igång den gemensamma marknaden, berättar Sven Bergström.

Fackliga erfarenheter av tjänstestandardisering

– Vi har redan sett ett skräckexempel inom bevakningsbranschen, där Sverige inte medverkade i framtagningen av förslaget, men där Transport reagerade på remissen. I förslaget som behandlar bevakningstjänster på flygplatser preciseras ett antal punkter som skulle utgöra saklig grund för avsked av arbetstagare. Tack vare samarbete mellan Transport och arbetsgivarorganisationen Almega kunde en så kallad A-avvikelse göras eftersom standarden strider mot svensk lag, LAS. A-avvikelse innebär att det skrivs in i standarden att denna regel inte gäller i Sverige.

Viktigt att facket medverkar

– Det är viktigt att facket är med i framtagandet av standarder så vi inte får standarder på områden som borde behandlas mellan parterna inom ramen för den sociala dialogen eller griper in på områden där vi har nationella avtal eller lagstiftning. Fackligt ser vi gärna att Europa blir effektivare, men inte på bekostnad av arbetstagarnas säkerhet eller arbetsvillkor, säger Sven Bergström.

Christina Jonsson
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.