Facket direkt facketdirekt.nu

Stimulanspaket för fler jobb

Ekonomi Arbetslösheten är en av de mest akuta frågorna i stora delar av västvärlden. I Sverige beräknas arbetslösheten vara över 8 procent under 2013 och 2014. LOs ekonomer har därför tagit fram ett förslag till jobbpaket, som innehåller satsningar på den offentliga sektorn, bostäder och kommunikationer.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Foto: Lars Forsstedt

100 000 nya arbeten

LO-ekonomerna föreslår att 70 miljarder kronor satsas på att öka sysselsättningen. Av dessa skulle 30 miljarder gå till kommuner och landsting. Det skulle förbättra välfärden samtidigt som det enligt LO-ekonomernas beräkning skulle ge 52 000 nya jobb. Resten av pengarna skulle satsas på bostäder (15 miljarder – beräknas ge 26 000 nya jobb), offentliga investeringar på till exempel järnvägen (10 miljarder – beräknas ge 15 000 nya jobb) och mer pengar till hushållen för att öka efterfrågan (15 miljarder – beräknas ge 15 000 nya jobb).

Sammanlagt skulle jobbpaketet kunna ge cirka 100 000 nya arbeten.

- Av dessa 70 miljarder kommer 60 procent att vara självfinansierat i lågkonjunkturen men staten måste låna 40 procent. Det är motiverat utifrån rådande situation. På lång sikt är det inte någon fara för statsfinanserna och vi bedömer att finanserna kan vara i balans 2017, säger LO-ekonomen Åsa-Pia Järliden Bergström.

Ifrågasatt överskottsmål

Däremot skulle förslaget innebära att målet om budgetöverskott på en procent av BNP inte kommer att uppnås under de närmaste åren. Men allt fler ekonomer har ifrågasatt överskottsmålet, som infördes i samband med den ekonomiska krisen på 1990-talet. De menar att det inte kan vara rimligt att hålla fast så hårt vid överskottsmålet när Sverige behöver investera för att skapa fler jobb.

- Det bör finnas ett mål för det offentliga saldot men detta bör kontinuerligt ses över, säger LOs chefsekonom Ola Pettersson.

Läs mer i LO-ekonomernas rapport Ekonomiska utsikter våren 2013.

 

Kalle Holmqvist/LO/SE
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.