Facket direkt facketdirekt.nu

Stora försämringar av den svenska modellen

Arbetsmarknad I LOs Svartbok över Alliansens åtta år vid regeringsmakten kartläggs hur de försämrat förutsättningarna för den Svenska modellen.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Valet i september kan bli ljuset i tunneln.
Valet i september kan bli ljuset i tunneln. Foto: Lars Forsstedt

Stora försämringar av den svenska modellen

Under sina åtta år vid regeringsmakten har Alliansen förändrat och försämrat förutsättningarna för den svenska modellen. Det visar en ny Svartbok från LO.

Är Moderaterna det nya arbetarpartiet?

Inför valrörelsen 2006 gick moderaterna till val som det nya arbetarpartiet. Den alliansregeringen som bildades efter valet säger sig värna den svenska modellen. Frågan är om detta är sant. Är Moderaterna det nya arbetarpartiet och värnar alliansregeringen den svenska modellen? Det är frågor som besvaras i LOs Svartbok, Alliansen och den svenska modellen – åtta långa år med Alliansen.

Sjuka och arbetslösa hänvisas till socialkontoren

- Alliansen har inte nöjt sig med att försämra villkoren för dem som har det sämst på svensk arbetsmarknad. Alliansen har också kraftfullt försämrat villkoren för sjuka och arbetslösa. Idag blir de hänvisade till socialkontoren, säger LOs vice ordförande Ingela Edlund. Ingela Edlund, LOs andre vice ordförande

Grundläggande rättigheter satta på undantag

Rapporten visar att Alliansen aktivt har gripit in den grundlagsstadgade rätten till strejk och i strid med internationell rätt infört kraftiga begränsningar för fackföreningarna att verka för att alla som arbetar i Sverige har rätt till schyssta villkor. Istället är arbetstagarnas rättigheter beroende av nationalitet. Detta är något helt främmande för svensk arbetsmarknad och innebär att staten aktivt verkar för diskriminering. Samtidigt har Alliansen i strid med EU-rätten infört möjligheten för arbetsgivarna att fritt stapla tidsbegränsade anställningar. Grundläggande rättigheter har blivit satta på undantag.

Svenska modellen hotad

- Risken är stor att det som är unikt med Sverige, den svenska modellen, kommer att förstöras om Alliansen får förnyat förtroende i ytterligare fyra år, säger Ingela Edlund.

Christina Jonsson
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.