Facket direkt facketdirekt.nu

Facken välkomnar ett hållbart avtal mellan EU och USA

Internationellt Olika intresseorganisationer ges möjlighet att ge sin syn på ett framtida handels- och investeringsavtal mellan EU och USA, allmänt kallat TTIP. Samtliga fackliga centralorganisationer står bakom ett gemensamt policydokument.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Svenska facken välkomnar ett hållbart avtal mellan EU och USA
Foto: Lars Forsstedt

Världens största bilaterala handelsavtal

Denna vecka möts förhandlare från EU och USA för att stämma av läget i förhandlingarna om ett handels- och investeringsavtal mellan de två kontinenterna. EU och USA står tillsammans står för hälften av världens produktion och en tredjedel av världens handel, så TTIP kommer att bli världens största bilaterala handelsavtal. 

Unik facklig policy

De svenska facken presenterar en gemensam policy som utgångspunkt för en fortsatt positiv facklig hållning till ett transatlantiskt avtal. Policyn är unik i sitt slag och har antagits i sin helhet av LOs, TCOs och Sacos styrelser och det är första gången den presenteras i ett europeiskt sammanhang.

Skydd för arbetstagarna

Fackföreningarna i Sverige är positiva till frihandel, men menar att avtalet måste värna skyddsregler för arbetstagarna och får inte påverka regler om skydd för arbetstagare i nationella lagar och kollektivavtal. Vidare måste avtalet utformas så att EU och medlemsländerna slår vakt om det politiska handlingsutrymmet när det gäller grundläggande politiska frågor, till exempel beslut i frågor om hur samhällsservicen ska organiseras, välfärdssystemens utformning och liknande.

Offentlig upphandling

Regler om sociala krav när det gäller offentlig upphandling får heller inte försämras. Slutligen avvisar LO, TCO och Saco förslaget att avtalet ska innehålla en tvistelösningsmekanism mellan företag och stat, som kan leda till både ökade kostnader och minskat utrymme för demokratin.

Under sitt deltagande vid World Economic Forum i Davos i januari träffade Karl-Petter Thorwaldsson EUs handelskommissionär Karel De Gucht för att bland annat diskutera TTIP. LOs ordförande har också, tillsammans med TCO och Sacos ordförande, träffat Sveriges handelsminister Ewa Björling.

Policyn presenteras på DI-debatt samt Europaportalen och återfinns i sin helhet här på svenska och på engelska. Läs också inlägg på LO-bloggen.

Susanne Lindberg Elmgren/LO/SE
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.