Facket direkt facketdirekt.nu

Vad hände efter SAAB-kraschen?

En ny LO-rapport undersöker vad som hände med de metallarbetare som blev arbetslösa efter att SAAB-fabriken i Trollhättan lades ner 2011.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Vad hände efter SAAB-kraschen?
Leif Håkansson, Torbjörn Johansson och Susanna Gideonsson diskuterar LOs rapport.

Många arbetslösa efter SAAB-konkurs

I december 2011 begärdes SAAB Automobiles i konkurs och fabriken i Trollhättan lades ner. Över 3000 personer blev arbetslösa. Av dessa hörde 1400 till IF Metalls avtalsområde och omfattades av omställningsstödsavtalet TSL. Avtalet som träffats mellan LO och Svenskt Näringsliv gäller för cirka 900 000 arbetare i privat sektor.

På tvåårsdagen av konkursen släppte LO rapporten Två år efter SAAB-kraschen som handlar om hur omställningsstödet fungerat för de metallarbetare som blev arbetslösa efter konkursen.

Arbetslösa får ge sin bild

Anna Danielsson Öberg, som skrivit rapporten, presenterade den på ett seminarium i Stockholm den 19 december. Hon har intervjuat många av SAAB-arbetarna och menade att det är viktigt att arbetslösa får komma till tals.

Anna Danielsson-Öberg.- Det är sällan arbetslösa får ge sin bild av hur de har det och det stöd de får.

I rapporten berättar de om vad för slags hjälp de fått och hur de upplevde sin situation. Många av dem hade aldrig tidigare varit arbetslösa.

- Flera pratade om hur fruktansvärt jobbigt det var att råka ut för det här. Det var en känsla av totalt utanförskap. 

Anna Danielsson Öbergs erfarenhet är att arbetslösa är beredda att göra nästan vad som helst för att få ett jobb.

Samhällets stöd brister

Rapportens slutsatser diskuterades av Pär Andersson, förhandlare på Svenskt Näringsliv, Leif Håkansson, ombudsman på IF Metall i Norra Älvsborg, Susanne Gideonsson, förste vice ordförande i Handels och LOs representant i TSLs styrelse, samt LOs avtalssekreterare Torbjörn Johansson.

Det finns flera exempel på att samhällets stöd för arbetslösa varit otillräckligt. LOs avtalssekreterare Torbjörn Johansson berättade att han blev frustrerad av att läsa rapporten.

- Jag hade inte trott att det var så här illa.

Han kritiserade regeringens arbetsmarknadspolitik, eller snarare bristen på arbetsmarknadspolitik.

- TSL-avtalet ska vara ett komplement till ett fungerande samhälle, men nu har samhället backat så långt bak att garageväggen försvunnit på andra sidan.

Vad tycker han och de andra seminariedeltagarna att man borde göra för att förbättra omställningsstödet? Se hela inslaget i LOs webb-tv.

  Kalle Holmqvist
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.