Fråga facket Fråga facket

Världsdagen för arbetsmiljö är den 28 april

Arbetsmiljö Sverige har bland de bästa skyddsombuden i världen. Trots det dör människor på jobbet och trots att en bra arbetsmiljö är en god investering där varje krona betalar sig med råge.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Brandman, medlem i Kommunal
Bra arbetsmiljö är en god investering. Foto: Lars Forsstedt

Lagar, tillsyn och starka fack

Årets internationella tema för Världshälsodagen för arbetsmiljö den 28 april, Workers´ Memorial Day, är hälsa och säkerhet på jobbet. Säkerheten är beroende av starka lagar och upprätthållande av dem och också av starka fackföreningar.

Sverige har kunniga skyddsombud

En grupp som är nyckelpersoner i arbetet för en bra arbetsmiljö är skyddsombuden. Skyddsombuden finns för att vi ska få en trygg och utvecklande arbetsmiljö.

Sten Gellerstedt- Tack vare alla våra kunniga skyddsombud är arbetsmiljön i Sverige bland de bästa i världen. Trots det omkom 40 personer i arbetsolyckor 2015. Utan utbildade skyddsombud med ett starkt fack bakom sig hade det varit mycket värre, säger Sten Gellerstedt, utredare på LO.

Den 28 april är också en dag när den globala fackliga rörelsen hedrar anställda som dödats i arbetet.

Bra arbetsmiljö är en god investering

Enligt Europeiska arbetsmiljöbyrån inom EU betalar sig varje krona på bättre arbetsmiljö med råge i form av ökad produktivitet och kostnader som undviks. Bra arbetsmiljö är bra för anställda och är en god investering.

- Varje år avlider cirka 1 000 personer i arbetssjukdom, till exempel av att hjärtat är hårt utsatt i ett kravfyllt jobb. Både skyddsombudet och andra fackliga på jobbet måste nu börja tillämpa Arbetsmiljöverkets föreskrifter Organisatorisk och social arbetsmiljö, så att de kan förhandla fram mer rimliga arbetsbelastningar, säger Sten Gellerstedt.

Workers´ Memorial Day startade i Kanada 1984

ILO, FNs fackorgan för sysselsättnings- och arbetslivsfrågor började uppmärksamma världsdagen 2003 för att understryka betydelsen av ett förebyggande arbetsmiljöarbete som bygger på en lång tradition av trepartssamverkan och social dialog. Det var också 2003 som LO och förbunden i Sverige anslöt sig till Workers´ Memorial Day. Världsdagen för arbetsmiljö uppmärksammas alltid den 28 april varje år.

Läs LOs vägledning till Arbetsmiljöverkets föreskrifter Organisatorisk och social arbetsmiljö.

Christina Jonsson
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.