Facket direkt facketdirekt.nu

Verktyg för facklig solidaritet

Internationellt I en nyutgiven handbok presenteras OECDs riktlinjer för multinationella företag. Riktlinjerna kan vara ett viktigt verktyg för det globala fackliga solidaritetsarbetet.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Karin Jungerhem och Susanne Lindberg Elmgren.
Karin Jungerhem (Handels) och Susanne Lindberg Elmgren (LO) berättade om OECDs internationella riktlinjer. Foto: Kalle Holmqvist

Riktlinjer för multinationella företag

Både LO och medlemsförbunden bedriver ett omfattande internationellt arbete.

Det finns en hel del globala regler och avtal som kan vara till nytta, exempelvis de riktlinjer för multinationella företag som antagits av den internationella ekonomiska samarbetsorganisationen OECD (där bland annat Sverige är medlem).

OECDs fackliga rådgivande kommitté

Riktlinjerna togs fram i samarbete med OECDs fackliga rådgivande kommitté, där svenska LO, TCO och Saco ingår. De har översatts till svenska och ges nu ut som en handbok för fackliga organisationer.

Viktigt att använda handboken

Skriften presenterades på ett seminarium i Stockholm den 10 april.

- Vi är väldigt glada över att kunna presentera den här handboken, sa Loa Brynjulfsdottir som är chef för LOs internationella enhet.

- Nu gäller det att använda den också.

Större ansvar för mänskliga rättigheter

Hur det ska gå till kunde Susanne Lindberg Elmgren, utredare på LOs internationella enhet, berätta lite mer om. Tanken med riktlinjerna är att företagen ska ta ett större ansvar för att exempelvis skydda mänskliga rättigheter.

Företag kan anmälas

Om ett företag bryter mot reglerna kan det bli en anmälan och sedan undersöks fallet av en facklig kommitté.

Reglerna kan i sig vara en påtryckningsmetod, förklarade Susanne Lindberg Elmgren.

- Ibland kan man säga till företag att om ni inte skärper er kan vi anmäla er för brott mot OECDs riktlinjer.

Fackligt arbete i Malaysia och Turkiet

Ett av de fackförbund som använt riktlinjerna i sitt internationella arbete är Handelsanställdas förbund. Karin Jungerhem som är förbundets internationella sekreterare berättade om samarbeten med fackföreningar för Ikea-anställda i Malaysia och Turkiet.

Utmaningarna i Turkiet är stora eftersom arbetslösheten är hög medan den fackliga organisationsgraden är låg. Dessutom motarbetas ofta fackföreningarna.

Viktigt verktyg

- Därför är riktlinjerna ett jätteviktigt verktyg för att vi ska kunna ställa krav på multinationella företag, sa Karin Jungerhem.

Se hela inslaget i LO Play.

Läs handboken här.

  Kalle Holmqvist
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.