Facket direkt facketdirekt.nu

Vidareutbildning för studieaktiva

Facklig utbildning LOs, förbundens och ABFs Vidareutbildning för studieaktiva genomfördes på Runö den 21-23 augusti med 230 deltagare


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Sanna Melin presenterar Kunskapssystemet 2014 på Vidareutbildning för studieaktiva Foto: Anneth Adelander

Under 2009 och 2011 har LO, förbunden, ABF och Runö arrangerat en studiekonferens, men 2013 gjordes en Vidareutbildning för studieaktiva (VISA). Syftet är att förbättra studiesamarbetet och att öka de tvärfackliga studierna.

Tanken är också att göra ett avstamp för studier så att fler medlemmar och förtroendevalda är kunniga och välutbildade i framtiden.

Inför VISA träffades studieorganisationen på olika förträffar runt om i landet för att förbereda ett vernissage med temat tvärfackliga studier i det egna LO-distriktet.

Ett dokument med gemensamma riktlinjer för tvärfackliga studier togs fram av ett redaktionsutskott. 

Under hösten och vintern kommer VISAn att följas upp med fortsatta diskussioner om tvärfackliga studier i LO-distrikten.