Facket direkt facketdirekt.nu

Vita jobb ersätter svarta med ny metod

Facken jobbar med en framgångsrik metod som ställer krav på social hänsyn vid offentlig upphandling. Det har en sanerande effekt bland oseriösa företag.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Svarta jobb ska bli vita med LOs metod för vita jobb.
Svarta jobb ska bli vita med LOs metod för vita jobb. Foto: Lars Forsstedt

Metod för vita jobb

Vita jobb kallas en upphandlingsmodell som kan användas vid tjänsteupphandlingar i stat, kommuner och landsting. Metoden handlar om att utforma upphandlingsunderlag så att privata företag som utför skattefinansierade uppdrag måste erbjuda sina anställda villkor som motsvarar gällande kollektivavtal.

Håkan Löfgren är den som arbetar med vita jobb på LO.  

– Vår utgångspunkt är villkoren för de anställda. Det här är en modell som ger kommunerna verktyg och en ram att agera inom för att ta sociala hänsyn när de gör upphandlingar.

Stora summor lockar oseriösa                                             

Genom EU-lagstiftning, vissa EU-domar och svensk lagstiftning har upphandlande myndighet inte tillåtits att ställa krav på kollektivavtal för dem som ska lägga anbud. Det är priset för entreprenaden som ska vara avgörande vid upphandlingen. Det gör att kommunerna blir försiktiga med att ta ut svängarna när de synar upphandlingar.

Håkan Löfgren

Håkan Löfgren

 

– Det handlar om 600 miljarder kronor som stat, kommuner och landsting upphandlar varje år, bara på tjänster. Det mesta av de pengarna handlar om löner, vilket är det samma som villkoren för personalen. Där det finns mycket pengar samlas fusket. Det innebär att man alltför ofta handlar med människors sociala villkor vid upphandlingarna.

Lönerna är konkurrensmedlet

Det finns områden, som exempelvis städområdet, där det i stort sett bara är löner som går att konkurrera med.

– Där är det personalen som tar mest stryk när kostnaderna ska skäras ner. 

Håkan Löfgren har diskuterat med arbetsgivarorganisationen Almega som bland annat representerar städbranschen. De har visat upp förskräckliga siffror.

– Mer än 60 procent av de stora städbolagen lägger inga som helst anbud på kommunala upphandlingar. De vet att de inte har någon chans att konkurrera med fusket.  Det är ett exempel på att någonting måste göras för att sanera. 

Stora projekt med stora problem

– Det har varit betydande problem vid en del större byggprojekt som det stora tunnelbygget i Skåne, Norra länken i Stockholm med flera, där det framkommit att villkoren för de anställda många gånger ligger långt under svenska kollektivavtal. Framför allt gäller det utländsk arbetskraft där kunskapen om svenska regler många gånger är låg och det är vanligt att de anställda blir lurade av sina arbetsgivare. Trixande med skatt och andra avgifter är frekvent, ofta bland företag där arbetskraften åker in och ut ur landet, och möjligheten att kontrollera verksamheten är väldigt begränsad, förklarar Håkan Löfgren.

Försök gav sanering

Redan 2004 startade en försöksverksamhet i Stockholm som ett fackligt-politiskt projekt där Stockholms stad uppvaktades som var framgångsrik.

– Det blev en sanerande effekt och de företag som inte var ”snygga i kanten” brydde sig inte ens om att lägga några anbud. Självsaneringen var effektiv. Verksamheten bedrevs fram till borgarna tog över makten i Stockholm 2006 och då skrotades hela modellen.

Under 2013 började modellen användas i Malmö. Där har man genomfört en provperiod som precis är avslutad och det verkar ha slagit väl ut där också.  Byggnads, med flera förbund, i Malmö har verkligen kommit igång och jobbar hårt med Vita jobb.

– Det är flera kommuner som tittar på resultaten i Malmö och som också är intresserade av att ha ordning och reda i verksamheterna.

Arbetsgivare med på vagnen

EU-lagstiftningen och vissa domar i EU-domstolen indikerar att det inte är tillåtet att i samband med offentlig upphandling ställa som krav att företagen har kollektivavtal. Enligt juridiska bedömningar däremot är uppfattningen att det går att ställa krav på avtalsenliga villkor.

– Det man kan kräva är grundläggande villkor i ett kollektivavtal för branschen, och vad det innebär är inte alltid lätt att definiera. Arbetsgivarna och den borgerliga regeringen menar att det är minimiregler som ska gälla.  Det kan innebära en väldigt låg nivå och är egentligen anpassat för dem som ska ta en nyanställning. Vi tycker inte det är bra. Allt detta är politik för att sätta press på arbetskraftskostnaderna.

Det finns vissa grundläggande krav som lagen medger att man får ställa. Det är löner, arbetstider, övertid, semester, arbetsmiljö och vissa andra förmåner, men bara grundläggande villkor.

Flera arbetsgivarförbund tycker också att detta med vita jobb är bra. Almega är ett av dem. De vill vara med på vagnen därför att oseriösa företag utan kollektivavtal drabbar arbetsgivarförbundens medlemsföretag.

Ute på fältet

Kommunerna kan inte våra avtal, säger Håkan Löfgren. Inom LO finns 238 centrala avtal och många lokala avtal.

– Det är här facket kommer in. Fackets lokalombudsmän erbjuder sina tjänster under kommunmössan. De går in på arbetsplatserna för kommunens räkning och gör kontroller och har sin lojalitet mot kommunen. De får inte gå in som fackliga representanter. Sedan är det kommunerna som vidtar eventuella åtgärder om missförhållanden skulle uppdagas.

Facket är ingen part i detta sammanhang utan ställer upp med information och kontrollhjälp. Alla LO-förbund står bakom verksamheten inom Vita jobb och LO har uppgiften som samordnare. LO-distrikten har här fått en viktig uppgift i att dra igång detta i sina kommuner. Detta är en mycket konkret grundläggande facklig uppgift att samla organisationen kring. Det bygger också kontakter och blir ett extra kitt i organisationen.

Hårt arbete nu ger effekt framöver

– Vita jobb-verksamheten mycket arbete inledningsvis men om vi får in seriösa företag med kollektivavtal på uppdragen så kommer det att bli färre förhandlingar om fusk i framtiden, säger Håkan Löfgren.

Framgång för Vita jobb

LO har upprättat kontakter med SKL och Landstingsförbundet som är positivt inställda till Vita jobb-verksamheten. Revideringen av EUs upphandlingsdirektiv verkar leda till förbättringar och nyligen kom en dom från Kammarrätten i Göteborg som slog fast att det är tillåtet att ställa sociala villkor i upphandlingar. Det händer en hel del positiva saker som ser ut att förbättra situationen för de anställda i samband med offentlig upphandling.

Christina Jonsson
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.
Vita jobb bärs av fyra pelare

1. Krav om avtalsenliga villkor.

2. Underentreprenörer binds av samma regler som huvudentreprenören, där ansvaret ligger om det förekommer oegentligheter.

3. Sanktioner kan sättas in. Företagen kan bli av med entreprenaden eller få skadeståndskrav.

4. Upphandlaren kan kontrollera om avtal hållits och regler efterlevs hos huvudentreprenör och underentreprenörer.