Facket Direkt

Om facket


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delningBeskrivning

OM FACKET är en i raden av tvärfackliga ungdomskurser i LO ungs nya utbildningspaket. En kurs som ger dig en första inblick i den fackliga organisationen, dina rättigheter och skyldigheter, kollektivavtalet och hur du kan påverka både i organisationen och på din arbetsplats.

Kursinnehåll
1. Människovärde och fackets värdegrund.
2. Ungas arbete och makten på arbetets marknad.
3. Klass och rättvisa.
4. Facklig aktion och påverkan

Bekräftelse på kursen kommer per post (samt e-post och sms) ca 4 veckor innan kursstart. Glöm inte att söka ledigt från ditt jobb senast 2 veckor innan.

Om du mot förmodan inte kan delta eller om du blir sjuk eller på något annat sätt blir förhindrad att delta på utbildningen, kontaktar du ABF i Uppsala län samt och din fackliga avdelning snarast.

För att du ska kunna delta i utbildningen behandlas dina personuppgifter för administration och genomförande av utbildningen du anmält dig till. Administrationen sker i enligthet med dataskyddsförordningen (GDPR) och förbunden har personuppgiftsbiträdesavtal med utbildningsanordnaren. Vi är måna om att skydda din integritet och hanterar dina personuppgifter i enlighet med gällande lagar och förordningar.


 

Målgrupp
Medlemmar och blivande medlemmar under 30 årUnder 30

Adress
S:t Persgatan 22b
Uppsala

Lokal
ABF i Uppsala län

Kostnad
Ingen

Ekonomi
Du blir ersatt för din eventuellt förlorade arbetsförtjänst från ditt förbund. Resorna till och från kursen ersätts av ditt förbund enligt deras resereglemente.

Övrig information
Anmäl allergi/specialkost under övrig information

Ansök senast 2019-09-19Intresseanmälan

Personuppgifter

Kontaktuppgifter


Övrig information