Facket Direkt

Om Facket


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delningBeskrivning


OM FACKET är en i raden av tvärfackliga ungdomskurser i LO ungs nya utbildningspaket. En kurs som ger dig en första inblick i den fackliga organisationen, dina rättigheter och skyldigheter, kollektivavtalet och hur du kan påverka både i organisationen och på din arbetsplats. 
Kursinnehåll
1. Människovärde och fackets värdegrund.
2. Ungas arbete och makten på arbetets marknad.
3. Klass och rättvisa.
4. Facklig aktion och påverkan 
Bekräftelse på kursen kommer per post (samt e-post och sms) ca 3-4 veckor innan kursstart. Glöm inte att söka ledigt från ditt jobb senast 2 veckor innan. 
Om du mot förmodan inte kan delta eller om du blir sjuk eller på något annat sätt blir förhindrad att delta på utbildningen, kontaktar du ABF i Uppsala län samt och din fackliga avdelning snarast. 
För att du ska kunna delta i utbildningen behandlas dina personuppgifter för administration och genomförande av utbildningen du anmält dig till. Administrationen sker i enligthet med dataskyddsförordningen (GDPR) och förbunden har personuppgiftsbiträdesavtal med utbildningsanordnaren. Vi är måna om att skydda din integritet och hanterar dina personuppgifter i enlighet med gällande lagar och förordningar.


 


Målgrupp
Medlemmar och blivande medlemmar under 30 år.

Förkunskapskrav
Du behöver inte ha gått någon facklig utbildning tidigare.

Adress
Västgötegatan 25
Norrköping

Lokal
ABF Bergslagsgården

Ekonomi
Eventuell förlorad arbetsförtjänst ersätts av ditt fackförbund. Resor till och från kursen ersätts av ditt fackförbund enligt deras resereglemente.

Övrig information
Anmäl allerhi/specialkost under övrig information.

Ansök senast 2020-09-04Intresseanmälan

Personuppgifter

Kontaktuppgifter


Övrig information