Facket Direkt

Om Facket


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delningBeskrivning

En grundläggande facklig utbildning för dig under 30 år. Utbildningen ger dig en första inblick i den fackliga organisationen, dina rättigheter och skyldigheter, kollektivavtalet och hur du kan påverka både i organisationen och på din arbetsplats.


Utbildningen är två dagar lång och genomförs på dagtid.


Du behöver ansöka om ledighet från ditt arbete för fackliga studier senast 14 dagar före utbildningen startar.


 

Målgrupp
Du som är medlem eller funderar på att bli

Förkunskapskrav
Du behöver inte ha gått någon annan facklig utbildning

Adress
Teams
Sundbyberg

Kursanordnare
LO-distriktet i Stockholms län

Ekonomi
Du ersätts av ditt fackförbund. Om du inte är medlem i något fackförbund och har förlorad arbetsförtjänst ersätts du med stipendium om 120 kronor per timme under 2020.

Övrig information
För att du ska kunna delta i utbildningen behandlas dina personuppgifter för administration och genomförande av utbildningen du anmält dig till. Administration sker i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR) och förbunden har personuppgiftsbiträdesavtal med utbildningsanordnaren. Vi är måna om att skydda din integritet och hanterar dina personuppgifter i enlighet med gällande lagar och förordningar.

Ansök senast 2021-08-08Intresseanmälan

Personuppgifter

Kontaktuppgifter


Övrig information