Facket Direkt

Om Facket


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delningBeskrivning


OM FACKET är en i raden av tvärfackliga ungdomskurser i LO ungs utbildningspaket. En kurs som ger dig en första inblick i den fackliga organisationen, dina rättigheter och skyldigheter, kollektivavtalet och hur du kan påverka både i organisationen och på din arbetsplats.Kursinnehåll
1. Människovärde och fackets värdegrund.
2. Ungas arbete och makten på arbetets marknad.
3. Klass och rättvisa.
4. Facklig aktion och påverkan


Målgrupp
Medlemmar och blivande medlemmar under 30 år.

Förkunskapskrav
Inga

Adress
Västra Vägen 32
Linköping

Lokal
Fontänen

Kostnad
Kursavgift betalas av LO

Ekonomi
Stipendie utgår om du har förlorad arbetsförtjänst

Ansök senast 2023-10-02Intresseanmälan

Personuppgifter

Kontaktuppgifter


Övrig information