Facket Direkt

Årsredovisningar

Organisationsfrågor I årsredovisningarna finns information om LOs organisation, vår verksamhet, finansiella händelser, resultaträkning, balansräkning samt revisionsberättelse. Årsredovisningarna avser LO samt LO-koncernen.

Publicerad
Uppdaterad

LOs årsredovisning 2015 (pdf)

LOs årsredovisning 2014 (pdf)

LOs årsredovisning 2013 (pdf)

LOs årsredovisning 2012 (pdf)

LOs årsredovisning 2011 (pdf)

LOs årsredovisning 2010 (pdf)

LOs årsredovisning 2009 (pdf)

LOs årsredovisning 2008 (pdf)

LOs årsredovisning 2007 (pdf)