Facket Direkt

Enheten för personal, ekonomi och service

Organisationsfrågor Enheten har till uppgift att samordna kansliövergripande frågor så som ägarstyrning, ledningens administrativa stöd, LO kansliets ekonomi, personal, strategisk kompetensutveckling och arbetsgivarfrågor samt IT och service.

Publicerad
Uppdaterad

Christoffer Ahlqvist

Enhets- och personalchef

Personalfrågor, rekrytering, rehabilitering, kompetensutveckling, löner.

Rita Ingemarsson

Assistent

Assistent till LOs förste vice ordförande Therese Guovelin och LOs avtalssekreterare Torbjörn Johansson.

Peter Forsström

Faktor

Opinions- och informationsproduktion. Ansvarar för LOs tryckeri.

Lotta Gegerfelt

Personaladministratör

Administrerar kansliets personalärenden.

Lars Gäfvert

Controller

Redovisnings- och bokslutsfrågor. Stöd åt LO-distrikten i ekonomiska frågor.

Malin Henriksson

Assistent

Assistent till LOs ordförande Karl-Petter Thorwaldsson och LOs andre vice ordförande Berit Müllerström.

Mats Sundberg

Ombudsman

Ansvarig för AFO-Arbetarrörelsens Förhandlingsorganisation. Personalhandläggare.

Zofia Teng

Registrator

Registrator, reception, arkiv, LOs mailbox, LOs trycksamling.