Fråga facket Fråga facket

CV

Organisationsfrågor Karl-Petter Thorwaldsson. Född 1964.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Utbildningar

En mångfald utbildningar inom folkbildningen
Gymnasiet, social linje
Grundskola

Anställningar/ förtroendevald på heltid

2012 –  ff      LOs ordförande
1999 – 2012 Ombudsman IF Metall, ordförandens kansli
1996 – 1999 Informationschef, Socialdemokraterna
1995 – 1996 Sakkunnig i Statsrådsberedningen
1990 – 1995 Ordförande i SSU-förbundet
1983 – 1995 Bröderna Hammarstedt i Växjö

Fackliga uppdrag

2014 – ff       Biträdande ordförande Internationella fackliga samorganisationen
2012 – ff       Ledamot i Europafackens styrelse
2012 – ff       Ledamot i Nordiska fackliga samorganisationens styrelse
2012 – 2014 Ledamot i Internationella fackliga samorganisationen styrelse
1987 – 1990 IF Metall avdelning 74 – studiekommittén

Politiska uppdrag

2013 – ff       Ordinarie ledamot i VU och partistyrelsen, Socialdemokraterna
2012 – 2013 Adjungerad ledamot i VU och partistyrelsen, Socialdemokraterna
2001 – ff       Ledamot i programkommission, Socialdemokraterna
1991 – 1995 VU-ledamot IUSY
1990 – 1995 Adjungerad ledamot i VU och styrelse, Socialdemokraterna
1987 – 1990 Ledamot i SSUs förbundsstyrelse
1987 – 1990 Vice ordförande i Växjö arbetarekommun

Kommunala uppdrag

1985 – 1990 Ledamot av kommunfullmäktige i Växjö
1985 – 1990 Ledamot i fritidsnämnden och tekniska nämnden
1985 – 1990 Ledamot Växjöhem, kommunal bostadstiftelse

Statliga uppdrag

Regionalt i Kronoberg
Mitten av 80-talet – 1990 Styrelsen för Försäkringskassan i Kronobergs län
Mitten av 80-talet – 1990 Socialförsäkringsnämnden

Regeringsuppdrag

2012 – ff       Ledamot i jämställdhetsdelegationen
2005 – 2006 Ordförande i styrelsen för Levande Historia
2003 – 2005 Ledamot i styrelsen för Levande Historia
2003 – 2005 Ensamutredare, föräldraförsäkringen
2001 – 2011 Ledamot i Förvaltningsstiftelsen UR, SVT, SR
1995             Sakkunnig i den svenska kommittén, FNs sociala toppmöte i Köpenhamn
1995 – 1996 Ordförande Storstadskommittén, parlamentarisk utredning
1985 – 1990 Ledamot regeringens barn- och ungdomsdelegation

Övriga uppdrag

2013 – ff       Ordförande Folksam Sak
2010 – 2012 Ledamot i styrelsen för Fryshuset
2009 – 2012 Ledamot i styrelsen för KF
2009 – 2012 Ledamot i styrelsen för KF-media (Nordstedt, Bokus och Akademibokhandeln)
2006 – 2012 Styrelsen för Konsumentföreningen Stockholm
2005 – 2012 Vice president i IFWEA(ABF-internationalen
2000 – 2005 Vice ordförande/ordförande i Nordiska FHSK i Genève
2003 – 2005 Ledamot i IFWEA
2000 – 2012 Ordförande ABF

Publicerat

  • 2014 – Ingen ska lämnas efter – En berättelse om solidaritet och vägen till full sysselsättning
  • Delrapporter - JA-delegationen
  • Antologi om skolan utgiven av Lärarnas Riksförbund
  • Betänkande – Föräldraförsäkringen
  • Delrapporter – Storstadskommittén