Facket direkt facketdirekt.nu

LOs 29e kongress återupptas hösten 2021

Organisationsfrågor Den nu ajournerade kongressen genomförs 29 november till 1 december 2021. Planen är att kunna genomföra den fysiskt på plats i Stockholm, men det styrs av hur pandemin utvecklas.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Ny möjlighet att motionera till kongressen 2021

Den första delen av kongressen genomfördes digitalt den 15 juni 2020 på grund av coronaviruset. Vid kongressen valdes en ny LO-ledning och ett begränsat antal frågor behandlades. Därefter ajournerades kongressen som alltså återupptas den 29 november och avslutas den 1 december.

Kongressen 2021 behandlar dagordningspunkterna 12-18 samt tillhörande motionsbehandling. Rätten att motionera till kongressen har öppnats upp och det är möjligt för förbunden att inkomma med nya förbundsmotioner. Motionsstopp är 28 maj. Med anledning av detta och den tid som gått så kommer även LOs styrelse att revidera sina motionssvar och förslag till beslut. Den 18 oktober ska handlingarna vara ombuden tillhanda och offentliggörs då på LOs hemsida.

Följande dokument utgör underlag för beslut:

12. Vår ekonomi
13. Vårt uppdrag
14. Våra arbetsplatser
15. Internationella frågor
16. Facklig-politisk samverkan
17. Arbetsmarknad och tillväxt
18. Välfärd

Om kongressen 2020

Vid den digitala kongressen den 15 juni 2020 behandlades följande punkter på dagordningen: 1–11, 12a, 13a, 19 samt 20.

Följande dokument utgjorde underlag för beslut:

Förslag till dag- och arbetsordning
7. Traktamenten och annan ersättning
12a. Finanskommitténs rapport (Vår ekonomi)
13a. Stadgar (Vårt uppdrag)
20. Hänskjutning och ajournering

Se kongressen 2020 i LO Play

Kongressprotokollet för LOs 29e ordinarie kongress

Förhandlingarna om Trygghet och omställning 

Motionerna som var kopplade till förhandlingarna om Trygghet och omställning hänsköts till LOs representantskap för behandling.