Facket direkt facketdirekt.nu

Snart dax för LOs 29e kongress

Organisationsfrågor Den ajournerade kongressen återupptas den 29 november och pågår till den 1 december. De som har rösträtt möts i Folkets Hus i Stockholm medan gäster och åhörare ges möjlighet att följa kongressen här på hemsidan.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

En kongress i två akter

Den första delen av kongressen genomfördes digitalt den 15 juni 2020. Vid kongressen valdes en ny LO-ledning och ett begränsat antal frågor behandlades (mer info nedan). Därefter ajournerades kongressen som nu återupptas den 29 november och avslutas den 1 december.

Den nu aktuella kongressens behandlar följande frågor:

12. Vår ekonomi
13. Vårt uppdrag
14. Våra arbetsplatser
15. Internationella frågor
16. Facklig-politisk samverkan
17. Arbetsmarknad och tillväxt
18. Välfärd

Dag- och arbetsordning
Traktamenten och annan ersättning
Tidigare utlåtanden

LO-kongressen webbsänds i LO Play (länk kommer att finnas här).

Förra årets kongress

Vid den digitala kongressen 15 juni 2020 behandlades följande: 

12a. Finanskommitténs rapport (Vår ekonomi)
13a. Stadgar (Vårt uppdrag)
20. Hänskjutning och ajournering

Se LO-kongressen 2020 i LO Play

Kongressprotokollet för LOs 29e ordinarie kongress

Förhandlingarna om Trygghet och omställning 

Motionerna som var kopplade till förhandlingarna om Trygghet och omställning hänsköts till LOs representantskap för behandling.