Facket Direkt

Ordförandeutbildning


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delningBeskrivning

Utbildningen syftar till att ge ordförande/ledare på klubb kunskap, förståelse och trygghet i att leda det fackliga arbetet på lokal nivå.Vi kommer i stor utsträckning anpassa utbildningen utifrån deltagarnas behov och önskemål.


 


Innehåll:
-
Klubbstyrelsens ansvar och arbetsuppgifter
-
Rollen som ordförande
-I
dé och målstyrt arbete
-Fackligt ledarskap
-Mötesteknik och mötesdemokrati

Målgrupp
Förtroendevalda Ordförande

Kursanordnare
ABF Västra Götaland

Ansök senast 2020-04-17Intresseanmälan

Personuppgifter

Kontaktuppgifter


Övrig information