Fråga facket Fråga facket

Ordning och reda i valrörelsen. En utvärdering av LOs valprojekt inför valen 2014.

Opinionsbildning LOs valrörelser under supervalåret 2014 innebar ett genombrott för ett nytt arbetssätt. För första gången presenterade LO en egen facklig valplattform med politiska krav. LO och LO:s medlemsförbund bedrev en självständig, facklig valrörelse.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Måluppfyllelse

I rapporten konstateras att det nya arbetssättet har varit framgångsrikt. Det har skapat tryck och engagemang inom LO och i LOs medlemsförbund.

Arbetssättet har därmed på ett avgörande sätt bidragit till att uppfylla det övergripande målet för LOs valarbete: en socialdemokratiskt ledd regering.

Valanalysrapporten är skriven av Lars-Anders Häggström, tidigare förbundsordförande i Handels och Lisa Pelling, utredningschef, Arena Idé.

Ordning och reda i valrörelsen. En utvärdering av LOs valprojekt inför valen 2014. (pdf)