Facket Direkt

OSA - hantera kränkande särbehandlingar


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delningBeskrivning

Den här utbildningen vänder sig till dig som vill veta mer om lagstiftningen kring organisatorisk och social arbetsmiljö. Detta är en fördjupande utbildning med inriktning på hur parterna kan arbeta för att förebygga och hantera kränkande särbehandling. Du får även med dig en handlingsplan för fortsatt arbete på den egna arbetsplatsen.


Du har i dag en roll som


skyddsombud/arbetsmiljöombud, ledamot i skyddskommitté, huvudskyddsombud, regionalt skyddsombud, chef eller arbetsledare.


Utbildningen tar bland annat upp  • AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö §§13-14

  • Begrepp inom kränkande särbehandling

  • kränkande särbehandling och mobbing från olika perspektiv

  • samtalsövningar

  • systematiskt arbetsmiljöarbete


Efter utbildningen ska du  • ha kunskap om arbetsmiljölagen

  • ha kunskap om föreskrifterna Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4 §§ 13-14) och Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1)

  • kunna arbeta förebyggande med organisatoriska och sociala arbetsmiljöfrågor

  • ha kunskap i hur du förebygger och hanterar kränkande särbehandling


Arbetsformer


Teori, föreläsningar och diskussioner varvas med fördjupningsarbete i grupp, egen kunskapsinhämtning och redovisningar.

Målgrupp
Skyddsombud/arbetsmiljöombud, skyddskomittéledamöter, huvudskyddsombud, regionala skyddsombud samt chefer/arbetsledare.

Adress
Näsvägen 100
Åkersberga

Kursanordnare
Folkhögskolorna Runö

Övrig information
Ansök senast: 2023-09-22. Du anmäler dig till utbildningen här: www.runoutbildning.se/arbetsmiljo

Ansök senastIntresseanmälan

Personuppgifter

Kontaktuppgifter


Övrig information