Facket Direkt

OSA i praktiken


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delningBeskrivning

Den här utbildningen vänder sig till dig vill veta mer om lagstiftningen kring organisatorisk och social arbetsmiljö och hur parterna kan arbeta förebyggande med dessa frågor. Detta är en fördjupande utbildning som visar hur du kan arbeta förebyggande så att risken för stressrelaterade arbetssjukdomar, konflikter och kränkande särbehandlingar förebyggs. Du får även med dig en handlingsplan för fortsatt arbete på den egna arbetsplatsen.


Du har i dag en roll som


skyddsombud/arbetsmiljöombud, ledamot i skyddskommitté, huvudskyddsombud, regionalt skyddsombud, chef eller arbetsledare.


Utbildningen tar bland annat upp • organisatorisk och social arbetsmiljö

 • stress

 • konflikter

 • kränkande särbehandling

 • samtalsövningar

 • systematiskt arbetsmiljöarbete.


Efter utbildningen ska du • ha kunskap om arbetsmiljölagen

 • ha kunskap om föreskrifterna Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) och Systematiskt arbetsmiljöarbete(AFS 2001:1)

 • kunna arbeta förebyggande med organisatoriska och sociala arbetsmiljöfrågor

 • ha kunskap i hur stress påverkar arbetstagaren och upptäcka signaler på stress

 • ha tagit fram en handlingsplan för det fortsatta arbetet på den egna arbetsplatsen.


Arbetsformer


Teori, föreläsningar och diskussioner varvas med fördjupningsarbete i grupp, egen kunskapsinhämtning och redovisningar.

Målgrupp
Skyddsombud/arbetsmiljöombud, skyddskomittéledamöter, huvudskyddsombud, regionala skyddsombud samt chefer/arbetsledare.

Adress
Näsvägen 100
Åkersberga

Kursanordnare
Folkhögskolorna Runö

Övrig information
Ansök senast: 2023-02-17. Du anmäler dig till utbildningen här: www.runo.se/arbetsmiljo

Ansök senastIntresseanmälan

Personuppgifter

Kontaktuppgifter


Övrig information