Facket Direkt

OSA - Organisatorisk och social arbetsmiljö


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delningBeskrivning

OSA - Organisatorisk och social arbetsmiljö


 


Målsättningen för denna utbildning är att ge en bra introduktion till Arbetsmiljöverkets föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) . Den vänder sig till dig som vill ha mer kunskap om föreskriften och vad den innebär. Utbildningen tar upp bakgrund, vilka som berörs, vilka krav föreskriften ställer och hur den påverkar organisationen. 


 


Förkunskaper:


Till dig som genomgått BAM (Bättre arbetsmiljö) och SAM (Systematiskt Arbetsmiljöarbete)


 


Ekonomi:


Kostnaden på 3000 kr betalas av arbetsgivaren. Ansök om ledighet snarast hos din arbetsgivare med bibehållna löneförmåner enligt FML och AML (kap 6§4 och 5)


Ett intyg där arbetsgivarens organisationsnummer, rätt faktureringsadress, underskrift av arbetsgivaren likaså namnförtydligande, telefonnummer eller mejl måste skickas in samtidigt som din anmälan inkommer till oss!


 


Kurslängd:


Kursen är på 16 timmar fördelat på 2 heldagar.


Viktigt att du meddelar ditt fack att du anmält dig till utbildningen!

Målgrupp
Skyddsombud som genomgått BAM och SAM

Förkunskapskrav
Deltagarna ska ha genomgått BAM och SAM

Adress
Gräsdalsgatan 15
Karlstad

Kursanordnare
ABF ABF Värmland

Kostnad
Arbetsgivaren betalar deltagaravgiften på 3000 kr

Övrig information
Intyg från arbetsgivaren för betalningsbekräftelse ska skickas in tillsammans med anmälan till kursen.Viktigt att du meddelar ditt fack att du anmält dig till utbildningen!
Just nu är det extra viktigt att din mejlaadress är korrekt då all kommunikation och utbildning kommer att ske via Teams om vi måste ställa om från fysisk utbildning till digital utbildning pga Covid-19.Viktigt!! Meddela ditt fackförbund att du anmält dig till kursen, viktigt är också att du söker ledigt hos din arbetsgivare i tid!

Ansök senast 20221031Intresseanmälan

Personuppgifter

Kontaktuppgifter


Övrig information