Facket Direkt

Pedagogisk grundutbildning för fackliga handledare


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delningBeskrivning

Utbildningen vänder sig till dig som är facklig handledare och är första steget i LOs centrala utbildningssystem för handledare. Utbildningen är tvärfacklig och syftar till att ge blivande och nya handledare grundläggande pedagogiska kunskaper.


 


Utbildningen innehåller bland annat kunskaper i folkbildning och dess pedagogik, rollen som ledare, gruppdynamik, lärande, olika sätt att lära, metoder och verktyg samt hur administrationen kring verksamhet fungerar. Utbildningen syftar till att ge blivande och nya handledare grundläggande pedagogiska kunskaper.


Målgrupp: Nya handledare.


Förkunskaper: Fackliga grundutbildningar, Medlemsutbildning steg 1/Om facket eller motsvarande, grundutbildning för förtroendevalda, Vald på jobbet.


Kurskostnad: 3 500kr per deltagare, bekostas av sändande fackförening.


Omfattning: 5 dagar, 40 timmar.


 


Observera att utbildningen är uppdelad på två tillfällen och man deltar vid det första passet sker digitalt via Microsoft Teams och det andra passet sker fysiskt i ABFs lokaler i Uppsala. Mellan dessa pass är det eftersträvansvärt att deltagaren får praktisera på en utbildning och "gå bredvid" en erfaren handledare. Eventuell praktik bokas, bekostas och planeras av sändande avdelning.


 


Pass 1: 28/2–2/3 - Digital Distansutbildning via Microsoft Teams


Pass 2: 30-31/3 - Fysisk utbildning, Uppsala


 


Anmälan sker via fackligutbildning.se

Målgrupp
Nya handledare

Förkunskapskrav
Fackliga grundutbildningar, Medlemsutbildning steg 1/Om facket eller motsvarande, grundutbildning för förtroendevalda, Vald på jobbet.

Kursanordnare
ABF ABF Uppsala Län

Kostnad
3 500kr per deltagare, bekostas av sändande fackförening.

Övrig information
Observera att utbildningen är uppdelad på två kurstillfällen.

Ansök senast 2022-02-07Intresseanmälan

Personuppgifter

Kontaktuppgifter


Övrig information