• Anställningsvillkor
 • Arbetsmarknad
 • Arbetsmiljö
 • Ekonomi
 • Facklig utbildning
 • Försäkringar
 • Internationellt
 • Jämlikhet
 • Kollektivavtal
 • Miljö
 • Opinionsbildning
 • Organisationsfrågor
 • Välfärd
 • Susanna Gideonsson
 • Torbjörn Johansson
 • Lisa Bengtsson
 • Therese Guovelin
 • Johan Danielsson
 • Monika Arvidsson
 • Sebastian de Toro
 • Åsa-Pia Järliden Bergström
 • Lars Ernsäter
 • Ola Pettersson
 • Karl-Petter Thorwaldsson
 • Berit Müllerström
 • Stefan Löfven
 • Isabelle Ljungberg
 • Carola Löfström
 • Sofie Rehnström
 • Adnan Habibija
 • Kjell Rautio
 • Joa Bergold
 • Torbjörn Hållö
 • Eric Sundström
 • Balder Bergström
 • Håkan Hellstrand
 • Malin Ackholt
 • Tobias Baudin
 • Marie Nilsson
 • Anna-Kirsti Löfgren
 • Jon Andersson
 • Ulrika Vedin
 • Johan Lindholm
 • Therese Gouvelin
 • Anna Almqvist
 • Åsa-Pia Järliden-Bergström
 • Alexandra Jardvall
 • Linda Larsson
 • Cyrene Waern
 • Emma Brodin
 • Tomas With
 • Gabriella Lavecchia
 • Tommy Wreeth
 • Mattias Schulstad
 • Marie Boström
 • Carola Löfstrand
 • Niklas Blomqvist
 • Ann Linde
 • Eva Nordmark
 • Claes-Mikael Ståhl
 • Peter Gerlach
 • Loa Brynjulfsdottir
 • Oscar Ernerot
 • Ulrika Lorentzi
 • Claes-Mikael Jonsson
 • Johan Hall
 • Marika Lindgren Åsbrink
 • Adnan Bozkurt
 • Magdalena Andersson
 • Carina Oskarsson
 • Anders Österberg
 • Annica Dahl
 • Magnus Petterson
 • Ellen Nygren
 • Jonas Wallin
 • Mats Larsson
 • Lenita Granlund
 • 2016
 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • 2021
 • 2022
Välfärd

LO i Almedalen - Krissamtal om välfärden

47 min

Välfärden står inför stora utmaningar. Det finns omfattande kvalitetsbrister inom vård, skola och omsorg samtidigt som behoven kommer att växa genom en åldrande befolkning.

Arbetsmarknad

LO i Almedalen - Krissamtal om kriminaliteten i arbetslivet

42 min

Arbetslivskriminaliteten slår hårt mot samhället. Hur kan samhället slå tillbaka? LO håller krissamtal om kriminaliteten i arbetslivet.

Välfärd

LO i Almedalen - Krissamtal om plånboken

45 min

Det är dags för en rättvis krispolitik. Under förra valrörelsen var det tävling om att lyfta vanligt folks ekonomi. Men hur har det blivit i verkligheten?

Jämställdhet

Vilka ska kunna leva på sin lön?

45 min

Är vi överens om att alla ska kunna leva på sin lön? Hur ska vi i så fall komma åt problemet med en ojämställd och ojämlik arbetsmarknad?

Ekonomi

LO-ekonomernas krav på den ekonomiska politiken

60 min

Inflationen är fortsatt hög. Matpriserna är höga. Hushållen är pressade och ekonomin krymper. Riksbankens enda vapen - räntehöjningar - är verkningslösa mot inflationen och regeringen gör inte tillräckligt.

Arbetsmiljö

Distriktens arbetsmiljöutbildning våren 2023

3 tim 25 min

LO-distrikten arrangerar en halvdags digital arbetsmiljöutbildning som riktar sig till skyddsombud. Temat är organisatorisk och social arbetsmiljö.

Organisationsfrågor

LOs representantskap våren 2023

49 min

Vid LOs representantskap delade Susanna Gideonsson ut LOs feministiska stipendium till ett tvärfackligt kvinnonätverk i Dalarna-Gävleborg.

Ekonomi

Räcker 1990-talets verktygslåda för 2020-talets ekonomiska utmaningar?

Vad behöver svensk samhällsekonomi för att vända kris till växande välstånd?

Miljö

Arbetsmarknadseffekter av en grön omställning i Sverige

2 tim

Sverige behöver ställa om för att klara klimatkrisen. Hur påverkar omställningen arbetsmarknaden? Vilka jobb skapas och vilka försvinner? Vilka nya krav kommer att ställas på arbetsgivare och arbetstagare i omställningen?