Stäng Sök Arkiv Till LO.se

Söker...

Hur får vi en bra och jämlik välfärd i hela landet?

Det är en grundläggande princip att människor ska få ta del av en välfärd som är likvärdig, oavsett var man bor i landet. Välfärdens kvalitet och finansiering är central jämlikhetsfråga.

Välfärdens finansiering och kvalitet

Syftet med den kommunala utjämningen är att skillnader i kommunalskatt ska spegla olika nivåer av effektivitet, service och avgifter. Utan utjämningssystemet skulle skillnaderna mellan kommunerna vad gäller välfärdens kvalitet och omfattning vara mycket stora. Men i dag finns samtidigt tydliga strukturella skillnader: skatten är högre i mindre tätbefolkade kommuner och i kommuner där medborgarnas inkomster är lägre. Hur gör vi systemet mer rättvist? Hur kommer vi till rätta med välfärdsunderskottet? Och hur fördelar vi kostnaderna rättvist?

Frågan om välfärdens finansiering och kvalitet är särskilt angeläget mot bakgrund av att kommunernas ekonomiska situation generellt kommer att försämras framöver, när andelen unga och äldre i befolkningen ökar. Att låta kommunerna och landstingen ensamma möta de demografiska förändringarna med höjda kommunalskatter riskerar att leda till ökad ojämlikhet. Vilken roll och ansvar har staten för finansieringen av välfärden?

Medverkande:

Berit Müllerström, LOs andre vice ordförande
Marika Lindgren Åsbrink, projektledare LOs Jämlikhetsutredning
Britta Flinkfeldt, kommunstyrelsens ordförande i Arjeplog (S)

Moderator: Isabelle Ljungberg, LO

 

 

 

 

 

60 min

Kopiera länk för delning