Facket direkt facketdirekt.nu

Catelene Paschier about equality

Publicerades den

Längd: 1 min 28 sek

Område: Välfärd

Kopiera länk för delning

Catelene Paschier, Vice President of the FNV, The Netherlands Trade Union Confederation.