Stäng Sök Arkiv Till LO.se

Söker...

Dags för verkstad – konkurrenskraft och förnyelse genom goda arbetsförhållanden

Seminarium om hur arbetsmiljö och konkurrenskraft hänger ihop. Samtal om strategiska satsningar, möjligheter och framtida behov.

Nätverket Arbetsplatsnära FoU för hållbart arbetsliv verkar för utveckling av framtidens arbeten och arbetsplatser samt relevant forskning som leder till praktisk nytta. Detta är det tredje årliga dialogseminariet och en inspirationsdag där vi lyfter aktuella trender i arbetslivet, delar erfarenheter och bygger broar för framtida utveckling. Seminariet är indelat i två block med en paus emellan: 

  • Strategiska satsningar, möjligheter och framtida behov
  • Dialog kring aktuella trender och utmaningar för framtidens attraktiva arbetsplatser

Medverkande:

Göran Johnsson, ordförande AFoU
Irene Wennemo, statssekreterare Arbetsmarknadsdepartementet
Therese Svanström Andersson,statssekreterare Socialdepartementet
Ewa Ställdal, Utredare för inrättandet av myndighet för arbetsmiljökunskap
Berit Müllerström, LO
Peter Jeppsson, Svenskt Näringsliv
Göran Arrius, Saco
Lise Donovan, chefsjurist TCO
Mattias Elg, Linköpings universitet
Ulrika Harlin, Swerea IVF
Karin Holmin, Sundsvalls Kommun
Annika Vänje, KTH
Karin Sjöberg Forssberg, KTH
Per Norlander, Sveriges Ingenjörer/Ericsson
Henrik Kock, Linköpings universitet
Susanna Stymne Airey, AFA Försäkring
Peter Lindelöf, Vinnova
Peter Allebeck, Forte 
Lars Lööw, Svenska ESF-rådet
Agneta Jöhnk, Sveriges Kommuner och Landsting
Ned Carter, Sveriges Kommuner och Landsting
Johan Sittenfeld, Saco/Sveriges Ingenjörer

 

4 tim

Kopiera länk för delning