Facket direkt facketdirekt.nu

Den sociala pelaren - ett mer rättvist Europa?

Publicerades den

Längd: 45 min

Område: Välfärd

Kopiera länk för delning

Ofta har sociala rättigheter och gemensam välfärd fått stå tillbaka för avregleringar, åtstramningar och fri konkurrens. Men 2017 formades EU:s sociala pelare. Vad innebär detta? Är ett mer rättvist Europa möjligt?

Medverkande:

Allan Larsson, EU-kommissionens rådgivare, tidigare generaldirektör i EU-kommissionen och socialdemokratisk finansminister
Emmy Widqvist, utredare på IF Metall

Samtalsledare: Kent Werne, journalist och författare

Detta är det sjunde lunchsamtalet inför valet till Europaparlamentet 26 maj på temat Använd din röst - ta tillbaka kontrollen!