Facket direkt facketdirekt.nu

Efter Laval – arbete och kollektivavtal i ett öppet Europa

Publicerades den

Längd: 45 min

Område: Kollektivavtal

Kopiera länk för delning

Lavaldomen 2007 ruskade om facket och hotade undergräva svenska kollektivavtal. Vad har hänt sedan dess?

Hur ser situationen ut för utstationerade byggnadsarbetare i Sverige i dag? Hur ser arbetsvillkoren ut i deras hemländer? Vad krävs för att säkra såväl den fria rörligheten inom EU som den svenska avtalsmodellen?

Medverkande:

Claes-Mikael Jonsson, jurist på Enheten för avtalsfrågor, LO
Isabella Iverus, chefredaktör för Byggnadsarbetaren

Samtalsledare: Adnan Bozkurt, ombudsman LO

Detta är det femte lunchsamtalet inför valet till Europaparlamentet 26 maj på temat Använd din röst - ta tillbaka kontrollen!