Stäng Sök Arkiv Till LO.se

Söker...

Ekonomiska utsikter hösten 2018

Svensk ekonomi passerar nu toppen av högkonjunkturen. Tillväxttakten blir därmed lägre de närmaste åren. Arbetskraftsdeltagandet fortsätter att öka något 2019, men går sedan tillbaka när konjunkturen försvagas.

Arbetslösheten bottnar på drygt sex procent i år för att därefter öka till runt 6,5 procent. LO-ekonomerna menar att arbetslösheten kan sänkas betydligt med en aktiv finans- och penningpolitik. LO-ekonomernas rekommendationer:

  • Riksdagen bör kunna enas om att genomföra några viktiga reformer och finanspolitiska åtgärder. Exempelvis det av parterna framförhandlade förslaget till etableringsjobb, välbehövliga resurser till kommuner och landsting och insatser för ökad vuxenutbildning.
  • LO-ekonomerna anser att det i nuläget bör råda stor försiktighet med räntehöjningar innan Riksbanken börjar återtåget mot högre räntor.

Medverkande:

Åsa-Pia Järliden Bergström, LO-ekonom 

Håkan Hellstrand, LO-ekonom

Anna-Kirsti Löfgren, LO-ekonom

Sebastian de Toro, LO-ekonom

Ladda ned LO-ekonomernas konjunkturprognos hösten 2018 här (pdf)

På bilden ses Åsa-Pia Järliden Bergström intervjuas av Ekots Johan Prane

35 min

Kopiera länk för delning