Stäng Sök Arkiv Till LO.se

Söker...

Ett rättvist och likvärdigt skolval – hur skapar vi det?

Seminariet handlar om skolvalet och hur det kan utvecklas så att det i högre grad stärker alla elevers möjligheter att nå kunskapsmålen och klara skolan på ett bra sätt.

Medverkande

Tobias Baudin, LO

Johanna Jaara-Åstrand, Lärarförbundet

Bo Jansson, Lärarnas Riksförbund

Tommy Andersson, forskare nationalekonomi, LU

Helena Holmlund, forskare nationalekonomi IFAU

Ebba Östlin, kommunstyrelseordförande Botkyrka och utredare av utbildning för nyanlända

Sofia Larsen, grundskolechef Academedia

Helene Öberg, MP, statssekreterare Utbildningsdepartementet

Lena Hallengren, S, ordförande riksdagens utbildningsutskott

Christer Nylander, L, vice ordförande riksdagens utbildningsutskott

Camilla Waltersson Grönvall, M, ledamot riksdagens utbildningsutskott

Rapporten Friskoleurval med segregation som resultat presenterades vid seminariet. 

Arrangörer
LO, Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet i samarbetsprojektet Ge alla elever samma chans!

 

 

1 tim 30 min

Kopiera länk för delning