Stäng Sök Arkiv Till LO.se

Söker...

Fem förslag för en investeringsledd klimatpolitik

LO arrangerar ett seminarium om rapporten Fem förslag för en investeringsledd klimatpolitik, en underlagsrapport till LOs kommande miljö- och klimatpolitiska handlingsprogram.

  • I rapporten föreslås en investeringsledd klimatpolitik som minskar Sveriges klimatpåverkande utsläpp i enlighet med Parisavtalet och utvecklar lösningar som också andra länder kan använda för att nå mycket låga utsläpp även i tidigare fossilberoende branscher.
  • Ambitionen är att föreslå investeringar som både kan minska de globala klimatutsläppen och utveckla Sveriges konkurrenskraft och innovationsförmåga. Utgångspunkten har varit att förena minskade utsläpp med sysselsättning i hela landet, nya produkter och tekniker samt kunnande och systemlösningar som går att exportera till andra länder.
  • Rapporten är en underlagsrapport till LO inför arbetet med att ta fram ett miljö- och klimatpolitiskt handlingsprogram. Rapporten har arbetats fram av LOs kansli tillsammans med hållbarhetsekonomen Kristian Skånberg och representanter från LOs förbund.

Medverkande:

Berit Müllerström, LOs andre vice ordförande
Kristian Skånberg, hållbarhetsekonom
Måns Nilsson, VD Stockholm Environment Institute
Staffan Laestadius, professor emeritus KTH
Ulf Jarnefjord, Transportarbetareförbundet och ITF klimatnätverk
Maria Sunér-Fleming, enhetschef Svenskt Näringsliv
Johanna Sandahl, ordförande Naturskyddsföreningen

Moderator: Johan Hall, utredare LO

Rapporten Fem förslag för en investeringsledd klimatpolitik (pdf)

 

 

2 tim

Kopiera länk för delning