Facket direkt facketdirekt.nu

Försäkring vid dödsfall

Publicerades den

Längd: 25 sek

Område: Försäkringar

Kopiera länk för delning

Har någon i din familj avlidit före pensionering? En liten hjälp i den svåra stunden är att du kan ha rätt till ett engångsbelopp.

Försäkring vid dödsfall - läs mer och anmäl här (afa försäkring)