Facket direkt facketdirekt.nu

Från ord till handling för att ingen ska behöva dö på grund av jobbet

Publicerades den

Längd: 3 min 30 sek

Område: Arbetsmiljö

Kopiera länk för delning

Under våren 2019 har Arbetsmiljöverket fått i uppdrag av regeringen att ta fram en nollvisionsstrategi för att minska dödsolyckor och arbetssjukdomar som leder till för tidig död.

LOs andre vice ordförande Berit Müllerström träffar Arbetsmiljöverkets generaldirektör Erna Zelmin-Ekenhem, för att höra hur det går och vad det konkret innebär. Hur går vi vidare från ord till handling för att minska den arbetsrelaterade dödligheten, såväl den plötsliga genom dödsolyckor, som den långsamma för tidiga döden genom arbetssjukdomar?